Consumptie vlees daalt

De consumptie van vlees daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR, in opdracht van Wakker Dier.

LEI berekende het vleesverbruik per hoofd van de bevolking over de jaren 2005 tot en met 2014. Hieruit blijkt dat het sinds 2010 met bijna één kilo per jaar daalt. Zo kwam het verbruik in 2014 uit op 76,3 kilo per persoon.

Minder varken en rund

De consumptie van varkensvlees is met 37 kilo per persoon per jaar het hoogste.  Van rundvlees werd in 2014 14 kilo verorberd. De kipconsumptie steeg tussen 2005 en 2010, maar lijkt nu te stagneren rond de 22 kilo. De consumptie van kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees bleef de afgelopen vijf jaren nagenoeg gelijk.

Onderzoek

Wakker Dier liet het LEI onderzoek doen naar de vleesconsumptie omdat er sinds het wegvallen van het Productschap Vee, Vlees en Eieren in 2012 geen betrouwbare cijfers meer zijn over de ontwikkeling van de Nederlandse vleesconsumptie. Het LEI berekende de vleesconsumptie in Nederland van 2005 tot en met 2014 op basis van CBS-statistieken over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Aangezien vlees ook kan worden opgeslagen (invriezen), maakte het LEI ook een schatting van de veranderingen in deze voorraad.

De berekende kilo’s zijn op basis van het karkasgewicht: dat wil zeggen vlees inclusief botten. De consumptie is de hoeveelheid die daadwerkelijk in de vorm van vlees en vleeswaren gegeten wordt. Die bedraagt ongeveer de helft van het verbruik op basis van karkasgewicht.

Wakker Dier

Wakker Dier is blij met de structurele daling. "De vleesconsumptie is onverantwoord hoog en de daling lijkt het logische gevolg van de groeiende maatschappelijke onrust rondom vlees. Er kleven te veel problemen aan. Niet alleen dierenleed, maar ook de negatieve impact op milieu, klimaat en ontbossing."

Reactie COV

De LEI-cijfers geven een vertekend beeld, reageert de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

"Het LEI heeft niet de beschikking (gehad) over werkelijke aankoop- en consumptiecijfers, maar heeft de vleesconsumptie uitgerekend met ‘technische informatie’, zoals de aantallen slachtingen en de in- en uitvoer."

Ook is volgens de branchevereniging geen rekening gehouden met voorraadgegevens en zijn cijfers over kant-en-klaar (producten waar vlees in zit verwerkt) evenmin meegenomen. Dit segment is juist een sterke groeier, stelt zij.

De COV onderkent de lichte daling in vleesconsumptie, maar stelt dat het LEI demografische en sociaal-economische factoren geheel buiten beschouwing laat.

De daling gaat namelijk, volgens de COV, gepaard met ontwikkelingen als vergrijzing en veranderende eetpatronen. Dat de aankoop van (het relatief goedkope) kippenvlees stabiliseert, is volgens de organisatie een indicatie dat ook kosten voor consumenten een belangrijke rol spelen.

Lees ook:

Reclame Code tikt Wakker Dier op de vingers (12 augustus 2015)

Meer over
Lees ook
Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Dat concludeert de Wageningen Live Stock Research in een vergelijkend onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. Wageningen stelde op basis van reeds bekend onderzoeksmateriaal vast dat Nederlandse boeren vleeskippen, varkens en kalveren de afgelopen tien jaar een beter leven hebben kunnen bieden door verbeterde wetten en eisen van supermarkten.

Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Nederlandse consument at minder vlees in 2020

Consumenten aten tijdens coronajaar 2020 minder vlees. Het vleesverbruik daalde met 1,9 kilo per persoon. De vermoedelijke oorzaak is de sluiting van de horeca. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van Wakker Dier.

Klimaatcampagne bevatte bewust geen advies over minder vlees eten

Klimaatcampagne bevatte bewust geen advies over minder vlees eten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) besloot de oproep om minder vlees te eten te schrappen uit een campagne om burgers aan te zetten meer klimaatbewust te leven. Te ‘politiek gevoelig’, aldus het ministerie van EZK en van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).