Consumptie vlees daalt

De consumptie van vlees daalt. Dat blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR, in opdracht van Wakker Dier.

LEI berekende het vleesverbruik per hoofd van de bevolking over de jaren 2005 tot en met 2014. Hieruit blijkt dat het sinds 2010 met bijna één kilo per jaar daalt. Zo kwam het verbruik in 2014 uit op 76,3 kilo per persoon.

Minder varken en rund

De consumptie van varkensvlees is met 37 kilo per persoon per jaar het hoogste.  Van rundvlees werd in 2014 14 kilo verorberd. De kipconsumptie steeg tussen 2005 en 2010, maar lijkt nu te stagneren rond de 22 kilo. De consumptie van kalfs-, schapen-, geiten- en paardenvlees bleef de afgelopen vijf jaren nagenoeg gelijk.

Onderzoek

Wakker Dier liet het LEI onderzoek doen naar de vleesconsumptie omdat er sinds het wegvallen van het Productschap Vee, Vlees en Eieren in 2012 geen betrouwbare cijfers meer zijn over de ontwikkeling van de Nederlandse vleesconsumptie. Het LEI berekende de vleesconsumptie in Nederland van 2005 tot en met 2014 op basis van CBS-statistieken over de productie, invoer en uitvoer van vlees. Aangezien vlees ook kan worden opgeslagen (invriezen), maakte het LEI ook een schatting van de veranderingen in deze voorraad.

De berekende kilo’s zijn op basis van het karkasgewicht: dat wil zeggen vlees inclusief botten. De consumptie is de hoeveelheid die daadwerkelijk in de vorm van vlees en vleeswaren gegeten wordt. Die bedraagt ongeveer de helft van het verbruik op basis van karkasgewicht.

Wakker Dier

Wakker Dier is blij met de structurele daling. "De vleesconsumptie is onverantwoord hoog en de daling lijkt het logische gevolg van de groeiende maatschappelijke onrust rondom vlees. Er kleven te veel problemen aan. Niet alleen dierenleed, maar ook de negatieve impact op milieu, klimaat en ontbossing."

Reactie COV

De LEI-cijfers geven een vertekend beeld, reageert de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

"Het LEI heeft niet de beschikking (gehad) over werkelijke aankoop- en consumptiecijfers, maar heeft de vleesconsumptie uitgerekend met ‘technische informatie’, zoals de aantallen slachtingen en de in- en uitvoer."

Ook is volgens de branchevereniging geen rekening gehouden met voorraadgegevens en zijn cijfers over kant-en-klaar (producten waar vlees in zit verwerkt) evenmin meegenomen. Dit segment is juist een sterke groeier, stelt zij.

De COV onderkent de lichte daling in vleesconsumptie, maar stelt dat het LEI demografische en sociaal-economische factoren geheel buiten beschouwing laat.

De daling gaat namelijk, volgens de COV, gepaard met ontwikkelingen als vergrijzing en veranderende eetpatronen. Dat de aankoop van (het relatief goedkope) kippenvlees stabiliseert, is volgens de organisatie een indicatie dat ook kosten voor consumenten een belangrijke rol spelen.

Lees ook:

Reclame Code tikt Wakker Dier op de vingers (12 augustus 2015)

Meer over
Lees ook
Wakker Dier: ‘Megagroei aantal megastallen’

Wakker Dier: ‘Megagroei aantal megastallen’

De WUR heeft in opdracht van Wakker Dier de cijfers rondom megastallen in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat het aantal stallen van dit formaat in zeven jaar met 76 procent is gestegen. In 2017 waren er maar liefst 801 megastallen in ons land die huisvesting bieden aan zo’n 75 miljoen dieren. Volgens Wakker Dier zijn de megastallen gebouwd vanuit...

Wakker Dier: Gemaksmixen stimuleren vleesconsumptie

Wakker Dier: Gemaksmixen stimuleren vleesconsumptie

Uit een steekproef van Wakker Dier blijkt dat bijna alle recepten op gemaksmixen vlees bevatten. Daarnaast wordt ook nog meer rood vlees aangeraden dan gezond voor je is. Wakker Dier trekt daarom aan de bel en roept op tot actie. De steekproef van Wakker Dier wees uit dat 90% van de recepten op maaltijdmixen, roerbaksauzen en pakken rijst vlees...

Nederlanders eten nog steeds niet minder vlees

Nederlanders eten nog steeds niet minder vlees

Het vleesverbruik in Nederland was in 2017 even hoog als in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. In 2016 steeg de consumptie van vlees ten opzichte van het jaar ervoor. Sinds 2010 is de vleesconsumptie licht gedaald, maar tussen 2005 en 2010 is die juist gestegen, met een verbruikspiek van gemiddeld...