COV tegen verplichte openbaarmaking controlegegevens

nvwa-controle315

De Vleessector is tegen het wetsvoorstel om gegevens van NVWA-controles bij vleesbedrijven openbaar te maken. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zal dit namelijk leiden tot onvolledige informatievoorziening, omdat het alleen geldt voor Nederlandse vleesbedrijven. Ook zullen de administratieve lasten toenemen.

"De COV roept ‘politiek Den Haag’ dringend op om het wetsvoorstel niet aan te nemen en met het bedrijfsleven in overleg te treden en belangen van het Nederlandse vleesbedrijfsleven niet uit het oog te verliezen.”

'Hoor en wederhoor'

Volgens de werkgeversorganisatie van de vleesindustrie zal openbaarmaking van controlegegevens niet voldoen aan de gestelde verwachtingen. “Het zal niet in de juiste context (hoor en wederhoor) worden aangeboden, het zal voor ‘derden’ mogelijk lastig te doorgronden zijn en het biedt ondernemers ook geen heldere keuzemogelijkheden (handelingsperspectief).” Ook bestaat in hun ogen het gevaar dat consumenten en afnemers de context en betekenis niet goed begrijpen.

'Schijnzekerheid'

Ander kritiekpunt is dat de verplichte openbaarmaking niet geldt voor producten die buitenlandse vleesbedrijven op de Nederlandse markt brengen. “Het vrijgeven van alleen de Nederlandse productinformatie biedt consumenten dus maar beperkt, selectief inzicht en ook schijnzekerheid.”

Daarbij komt dat nog niet duidelijk is hoe buitenlandse afnemers reageren op bijvoorbeeld de kleurcodes. “De toegevoegde waarde van een groene codering weegt voor een bedrijf op de internationale markt naar onze overtuiging niet op tegenover de schade van een (tijdelijke) rode codering.”

'Europees speelveld aangetast'

Wél zullen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven én de NVWA verder toenemen, terwijl tegelijkertijd het gelijke Europese speelveld voor het Nederlandse vleesbedrijfsleven flink wordt aangetast, aldus de COV.

De organisatie stelt met haar standpunt tegen het wetsvoorstel nauw aan te sluiten op het standpunt van het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven, verenigd binnen VNO NCW.

Lees ook:

EVMI achtergrond & analyse – Inspecties voedingsmiddelenbedrijven (Premium)

Pilot met openbaarmaking inspectieresultaten (5 augustus 2014)

Lees ook
Strengere controle op bonen uit Kenia

Strengere controle op bonen uit Kenia

Vooral in groente en fruit van buiten Europa wordt de limiet voor resten van pesticiden nog vaak overschreden. Dat blijkt uit steekproeven die de NVWA in 2017 en 2018 op producten uitvoerde. Strengere controles hebben echter wel effect, meldt de autoriteit. In Europese producten worden weinig overschrijdingen geconstateerd. Bij onderzoek dat de NVWA...

Listeria-fabriek Offerman hield informatie achter voor zijn schoonmakers

Listeria-fabriek Offerman hield informatie achter voor zijn schoonmakers

‘Vleeswarenfabriek Offerman verzweeg tegen zijn eigen schoonmaakbedrijf dat de verouderde fabriek in Aalsmeer extra moest worden schoongemaakt,’ ontdekte De Telegraaf na onderzoek naar de schoonmaakpraktijken in die fabriek.

NVWA beboet overtreders van dierenwelzijnseisen voortaan eerder

NVWA beboet overtreders van dierenwelzijnseisen voortaan eerder

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt.