KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken

KIDV Model

Het Kennisinstituut Verpakken (KIDV) komt met het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Dit model beschrijft hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Alle aspecten van duurzaam verpakken staan inzichtelijk op een rij. Het model biedt bedrijven de mogelijkheid om vanuit diverse invalshoeken in te zoomen op zaken die voor hun situatie en producten van belang.

Bij de verduurzaming van verpakkingen komt veel meer kijken dan alleen het gebruik van minder of ander materiaal. Dat is weliswaar een belangrijke stap, maar er gaan andere vragen aan vooraf. Vragen met betrekking tot het beleid en de strategie van de onderneming, het gedrag van de consumenten en alle aspecten van verpakken daartussen. Het KIDV brengt deze aspecten samen in het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken.

In het model op de website van het KIDV is alle kennis uit onder andere het wetenschappelijk onderzoeksprogramma en uit onderzoeken van het KIDV gebundeld en toegankelijk gemaakt. Nieuwkomers kunnen zo gemakkelijk vertrouwd raken met het onderwerp, terwijl professionals diepgaand in de materie kunnen duiken. Onderwerpen als inzameling en recycling, de keuze van materialen, life cycle assessment en zaken zoals productveiligheid en consumentengedrag komen allemaal aan bod.

De lancering van het nieuwe model past bij de nieuwe koers die het KIDV wil voeren als kennispartner voor en door bedrijven én bij ontwikkelingen in de markt, zoals de Europese plastic-strategie en de aankondiging van elf multinationals onlangs dat zij hun verpakkingen uiterlijk in 2025 volledig recyclebaar en herbruikbaar maken.

Lees ook
Duurzame verpakkingen in trek, maar wat is duurzaam?

Duurzame verpakkingen in trek, maar wat is duurzaam?

Consumenten willen graag dat hun eten duurzaam verpakt is, maar wanneer een wikkel om een product precies duurzaam is, weet men niet altijd. Dat blijkt uit het Duurzaam verpakken-rapport van ABN Amro.

KIDV publiceert recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen

KIDV publiceert recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert de recyclecheck voor papier en karton verpakkingen. Het is een hulpmiddel voor professionals in de industrie om duurzame keuzes te maken bij het ontwerpen van een nieuw product of verpakking.

Huishoudelijk verpakkingsafval als grondstof

Huishoudelijk verpakkingsafval als grondstof

Met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) zochten het KIDV, Rijkswaterstaat en MVO Nederland naar nieuwe toepassingen voor kunststofrecyclaat. Het programma laat zien dat er nog veel kansen liggen voor het hergebruik van plastic verpakkingsafval. Maar uit de pilots blijkt ook: een circulaire keten is er nog lang niet.