Onverpakt verkopen mag wel degelijk!

foodlog artikel

We lazen onlangs dat biologische producten binnenkort weer in plastic moeten worden verpakt. Klopt dat? Kaat Appelman legt uit hoe het zit.  

Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, gaat Skal vanaf 1 januari 2021 ook toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijvoorbeeld noten) en onverpakte verkoop.

Verkooppunten

Verkooppunten die dergelijke handelingen verrichten komen onder controle te staan van Skal. Dit draagt bij aan een betrouwbaar biologisch product van producent tot consument.

Alle verkooppunten die een handeling verrichten aan een bio-product of die onverpakte bio-producten verkopen vallen onder de certificatieplicht en moeten zich bij Skal aanmelden voor certificatie. Denk hierbij aan marktkramen, speciaalzaken, groothandels met verkooppunten, maar ook biologische speciaalzaken. De certificatieplicht geldt dus voor zowel verkooppunten die een klein percentage bio-assortiment hebben als voor verkooppunten die een volledig bio-assortiment hebben. Verkooppunten die alleen voorverpakte bio-producten verkopen zijn uitgesloten van de certificatieplicht.

Onverpakte bio-producten

Volgens de huidige én de nieuwe biologische verordening is het toegestaan om biologische producten onverpakt te verkopen. De meeste innovatieve oplossingen zoals bijvoorbeeld de laserprint kunnen goed gebruikt worden in de borging van scheiding tussen biologische producten en gangbare producten en de herkenbaarheid voor consumenten. Laserprint wordt weliswaar formeel niet gezien als een vorm van verpakking, maar het is een prima methode om bio-producten herkenbaar te maken voor de consument zonder ze te verpakken (in bijvoorbeeld plastic). Supermarktketens die onder de certificatieplicht vallen zouden het laserprinten dus goed in kunnen zetten om de onverpakte bio-groenten van de onverpakte gangbare groenten te scheiden.

Effect op hoeveelheid

Het effect van de certificatieplicht op de hoeveelheid verpakkingen van bio-producten zal vermoedelijk niet heel groot zijn. We weten uit onze gesprekken met de grote supermarktketens dat zij kiezen voor certificatie. Zij zullen hun bio-assortiment dan ook niet gaan verpakken om onder de certificatieplicht uit te komen.

Voor zelfstandige verkooppunten die onder de certificatieplicht vallen en een lage bio-omzet of verkoopvolume hebben (denk aan speciaalzaken), ligt een voorstel voor een uitzonderingsregel bij LNV. Dit om ervoor te zorgen dat de certificatieplicht er niet toe leidt dat er minder verkooppunten van onverpakte biologische producten komen. De nieuwe Europese biologische regelgeving biedt deze ruimte en waar mogelijk en nodig wordt deze benut.

Meerwaarde

De biologische regelgeving draait om betrouwbaarheid: consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze kopen in de winkel als biologisch, ook daadwerkelijk biologisch is. Daar is de EU-verordening voor in het leven geroepen. Het is een verordening die zich richt op de keten: iedere schakel heeft een verantwoordelijkheid voor de eigen activiteiten én voor controle van de leveringen en leveranciers. Tot nu toe was deze laatste schakel uitgesloten van toezicht door Skal. De certificatieplicht voor verkooppunten maakt dat er vanaf 2021 daadwerkelijk sprake is van controle van de héle keten.

Dit artikel verscheen deels eerder op Foodlog.nl

Auteur: Kaat Appelman

Lees ook
Miljoenen groente- en fruitkratten ondergaan duurzame metamorfose

Miljoenen groente- en fruitkratten ondergaan duurzame metamorfose

Logistiek dienstverlener Euro Pool System is gestart met gerecyclede klapkratten voor groente en fruit. De zet is onderdeel van een omvangrijk recyclingsprogramma in de Benelux waarbij miljoenen nieuwe klapkratten in gebruik worden genomen.

Te weinig vraag naar duurzaam eten en drinken

Te weinig vraag naar duurzaam eten en drinken

De grootste belemmering voor de overgang naar een meer duurzame landbouw is de geringe consumentenvraag naar duurzaam eten en drinken. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op basis van de tweede Agro-Nutri Monitor.

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

Nog nooit zoveel overheidssteun aan biologische sector

De Tweede Kamer neemt vier moties aan ter bevordering van biologische landbouw en voeding. Op 25 mei kreeg de motie van D66 en CDA voor een ‘supermarkten convenant’ steun vanuit de ruime meerderheid. De Kamer steunt ook voorstellen om biologische landbouw en bloembollenteelt aantrekkelijker te maken.