Rechter verscheurt vleesoordeel Reclame Code Commissie

De Haagse rechtbank oordeelt dat vlees.nl "nergens oneerlijk of misleidend" is. Dit gebeurde na een klacht van Varkens in Nood dat de website vlees.nl vol 'oneerlijke en misleidende' informatie zou staan. Het is interessante case omdat de rechter een eerder oordeel van de Reclame Code Commissie compleet onjuist blijkt te vinden.

Door Cécile Janssen - Foodlog

Varkens in Nood gebruikte de afgelopen jaren regelmatig de Reclame Code Commissie (RCC) om haar gelijk te halen over misleidende uitingen. Dat is de minder formele weg dan die via de rechter. Wie op de vingers wordt getikt door de RCC, legt zich doorgaans neer bij het oordeel van de Commissie.

Ook in het geval van de website Vlees.nl klaagde Varkens in Nood via de RCC. Met succes. De site zou op 51 punten misleidend zijn ten aanzien van alleen al varkensvlees. Volgens woordvoerder Dé van de Riet doet vlees.nl aan voorlichting en niet aan reclame. Daarom voelde vlees.nl zich niet geroepen om zich te verweren of in te gaan op het oordeel van de RCC. Omdat vlees.nl het oordeel negeerde, stapte Varkens in Nood naar de echte rechter.

In die rechtszaak is nu een 'kraakhelder oordeel' geveld, vertelt ons Van de Riet. "Tientallen pagina's en tekstuele passages zijn tegen het licht gehouden en hebben de juridische toets der kritiek glansrijk doorstaan. De Haagse rechtbank heeft zich onderwerp voor onderwerp, passage voor passage gebogen over bestreden informatie op www.vlees.nl waar de klagers zich niet in kunnen vinden."

Volgens de rechter is de informatie op Vlees.nl prima te begrijpen voor de gemiddelde consument. "Teksten zijn neutraal geformuleerd en informatief en zijn nergens oneerlijk of misleidend." Vlees.nl zegt in een persbericht zich door de ondubbelzinnige uitspraak gesterkt te voelen in het "kunnen, willen en moeten verstrekken van gedegen informatie over vlees en de productie daarvan."

Maatschappelijke gevoelens

Van de Riet noemt het een belangrijke uitspraak, waarmee neutrale berichtgeving geborgd wordt tegen de gekleurde boodschappen die activisten de wereld in brengen: "Je moet er toch niet aan denken dat we hier onder de censuur van radicale groepen zouden komen te staan. Zo fundamenteel is deze zaak. Iedereen heeft recht op z'n eigen meningen, ook als deze in het geval van Varkens in Nood niet altijd even steekhoudend zijn. Maar hier heeft de rechter een stevige streep getrokken waar dit soort kleine, maar nogal uitgesproken groepen denken hun opvattingen aan anderen te kunnen opleggen."

Op Foodlog hebben we al vaker geconstateerd dat de RCC haar oordeel in de loop der jaren meer en meer heeft aangepast aan maatschappelijke gevoelens zoals die in de media de boventoon voeren. De rechter van de rechtbank lijkt die trend niet te volgen. Varkens in Nood kan in beroep gaan bij het Hof. Daar kan blijken of die wat behoudender trend perspectief biedt voor zaken waarin de RCC bedrijven door activistische klachten in het ongelijk stelt.