Roep om aparte minister van Voedsel

ministerievoedsel

Voedsel wordt een van de belangrijkste thema’s van de nabije toekomst. Daarom is een aparte minister van Voedsel nodig. Dat kwam naar voren tijdens het Nieuwjaarscafé, georganiseerd op initiatief van Schuttelaar & Partners, Wageningen University & Research en Ede/Regio Food Valley.

Landelijke en gemeentelijke politici van CDA, PvdA, D66 en Christen Unie waren vóór een apart ministerie van Voedsel in het volgende kabinet evenals zeker driekwart van de ruim 200 aanwezigen tijdens het debat in Nieuwspoort in Den Haag.

"De helft van de boeren is te arm, de helft van de Nederlanders is te dik, dus het is hoog tijd voor een ministerie van Voedsel", zei Tjeerd de Groot van D66.

Eric van der Burg, VVD-wethouder in Amsterdam, vindt dat niet voor elk zwaarwegend item direct een aparte minister noodzakelijk is. Net als Suzanne Kröger kandidaat Kamerlid van GroenLinks pleit hij wél voor een integraal voedingsbeleid, meldt VMT. SP-parlementariër Henk van Gerven vreest dat een apart ministerie te veel een lobbyclub wordt.

Versnipperd

Vorig jaar mei pleitten CDA, PvdA, SGP en ChristenUnie al voor een ministerie van Voedsel. Dit omdat het voedselbeleid te veel versnipperd is geraakt sinds het ministerie van LNV verdween.

De SP en GroenLinks waren toen tegen omdat ze vinden dat het beleid moet veranderen en niet de naam van een ministerie. VVD en PVV waren voor verkleining van het aantal ministeries.

Gezond voedsel

Kijkend naar gezond voedsel waren de politici het tijdens het Nieuwjaarscafé eens dat de eerste stap moet zijn dat mensen begrijpen wat gezond voedsel is en wat niet. De politici verschillen van mening over de wijze waarop de overheid hierin een rol moet spelen.

De meeste partijen vinden stunten met vleesprijzen onwenselijk. Sommige politici vinden dat voedsel helemaal niet onder de kostprijs verkocht mag worden.

Klimaatneutraal

Verder vinden ze dat de Nederlandse agri-food sector klimaatneutraal en circulair moet gaat produceren. Volgens de politici moet er door de overheid miljarden geïnvesteerd worden om een dergelijke transitie mogelijk te maken, net zoals nu gebeurt bij de transitie naar duurzame energie.

Lees ook:

Lees ook
Maximum chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding

Maximum chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding

Het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO, onderdeel van de NVWA) brengt advies uit over een maximaal chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding van 0,01 mg/kg. BuRO wil met de sector in gesprek om de chloraatgehalten in voeding voor deze doelgroep te verlagen.

Gezonde en duurzame keuzes in supermarkt verkozen boven betaalbaarheid

Gezonde en duurzame keuzes in supermarkt verkozen boven betaalbaarheid

Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat een derde van de Europese consumenten in het afgelopen jaar meer geïnteresseerd is geraakt in het leren over de invloed van voeding op hun gezondheid. Bijna drie kwart is bovendien bereid meer te betalen voor duurzame voedingsproducten.

Tientallen gezonde voeding-oplossingen gekoppeld tijdens matchmaking event

Tientallen gezonde voeding-oplossingen gekoppeld tijdens matchmaking event

Tijdens het tweede matchmaking event van Brave New Food op 14 oktober vonden ruim 200 gesprekken plaats tussen gevestigde food-bedrijven en innovatieve start-ups. Thema was Healthy Food Solutions.