Tienpuntenplan 2019 - 2025 FNLI

aarde

De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven maken de leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werk van een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biotische en abiotische materialen/stromen. 

Dit levert zowel economische- als milieuwinst op. De gehele ‘Ladder van Lansink’ (ofwel circulariteit) wordt hierbij benut: van stromen uit voedselproductie tot nieuwe foodingrediënten, smaakstoffen, farmaceutische toepassingen, diervoeders en meststoffen en van abiotische stromen tot nieuwe food grade verpakkingen en aan het einde van de cirkel tot non-food toepassingen zoals wc-papier, meubilair en kleding.

De onderstaande lijst van acties en interventies vloeit voort uit de drie 2025-ambities en is bedoeld als concreet handelingsperspectief voor de leden van de FNLI en/of het FNLI-bureau.

1 | Uiterlijk 2025 stoppen met het gebruik van primaire voedselverpakkingen van poly­styreen (PS). Per 2025 zullen kunststofvoedselverpakkingen bestaan uit (HD)PP, (HD)PE ofwel PET. Het potentieel van deze maatregel is maximaal 7,5 kton meer recycling.

2 | Voor de stroom complexe laminaat­verpakkingen zal de FNLI (samen met partners zoals het CBL en KIDV) in 2019 een Community of Practice starten naar mogelijke alternatieven ten behoeve van een hogere mate van recyclebaarheid (met behoud van functionaliteit). Het potentieel van deze maatregel is, afhankelijk de uitkomsten en de mate van implementatie, maximaal 7,5 kton meer recycling.

3 | Uiterlijk 2025 stoppen met het op de Nederlandse markt brengen van ‘samen­gestelde’ voedselverpakkingen die uit twee of meer verschillende type materialen bestaan (bijvoorbeeld papierenverpakkingen met kunststofvensters) zodat deze type voedselverpakkingen geen vervuiling meer zijn in de stroom kunststof (folies) of papier en gerecycled kunnen worden.

4 | Uiterlijk 2025 is 100% van de zwarte voedselverpakkingen uitsorteerbaar, dan wel door investeringen in het downstreamproces dan wel door gebruik van detecteerbare zwarte verpakkingen. Het potentieel van deze maatregel is maximaal 15 kton meer recycling.

5 | Uiterlijk 2025 stoppen met het coderen met inkt op mono-materialen (met name pet-trays) en starten met lasercoderen.

6 | Alle toegepaste lijmen moeten per 2025 afwasbaar zijn. Op basis van (te introdu­ceren) normen of richtlijnen zal de levensmiddelenindustrie per 2025 uitsluitend gebruik maken van lijmen, etiketten en sleeves die in de toegepaste sorteer- en recycle­processen zorgen voor een zo hoog mogelijk sorteer- en recycleresultaat.

7 | Per 2025 ligt het gemiddelde aandeel rPET in trays op 50%. Het potentieel effect van deze maatregel is 10-12 kton minder inzet van virgin petmateriaal.

8 | Karton en papier: Per 2022 zal 100% van het gebruikte papier en karton (primair, secun­dair en tertiair) gecertificeerd dan wel van gerecycled materiaal zijn. Per 2025 zal 75% van het op de markt gebrachte papier en karton ongebleekte zijn.

9 | Uiterlijk 2020 zullen voor specifieke product­categorieën en gerelateerd aan sub-branches een materiaalreductietarget (voor 2025) op basis van de Impact Ratio Benchmarking worden opgesteld en zal gewerkt worden aan het verbeteren van inzicht in de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen zoals on-the-move-­consumption en portionering op de hoeveelheid gebruikt verpakkingsmateriaal.

10 | Per 2022 zullen 100% van de private-­label voedselverpakkingen voorzien zijn van een wegwerplogo, in 2025 zal 75% van de A-merken een wegwerplogo hebben. In 2022 zullen enkele verpakkingsformats (nader te bepalen maar gerelateerd aan sub-branches) een re-design hebben doorlopen ten aanzien van hun zwerfafvalgevoeligheid.

 

Meer over
Lees ook
FNLI uit zorgen over continuïteit Nederlandse voedingsmiddelensector

FNLI uit zorgen over continuïteit Nederlandse voedingsmiddelensector

De FNLI maakt zich grote zorgen over de continuïteit van Nederlandse voedingsmiddelenproducenten. Door de explosief gestegen energiekosten komen zij steeds meer in het nauw. Een groeiend aantal producenten in verschillende sectoren ziet daarmee zelfs hun continuïteit in gevaar komen. Dat treft niet alleen individuele bedrijven, maar inmiddels ook volledige...

Droogte zorgt nog niet voor problemen levensmiddelenindustrie

Droogte zorgt nog niet voor problemen levensmiddelenindustrie

De hitte en de daarmee gepaard gaande droogte zorgt nog niet voor problemen bij de Nederlandse levensmiddelenindustrie. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) heeft hier nog geen signalen over ontvangen.

Ronald Prince is nieuwe voorzitter FNLI

Ronald Prince is nieuwe voorzitter FNLI

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) krijgt een nieuwe voorzitter. Het bestuur benoemt vanaf 1 september 2022 Ronald Prince, CEO van Royal Smilde. Hij volgt Annemarieke de Haan op, die vanwege haar nieuwe rol binnen Unilever als General Manager Home Care in Zuidoost-Azië stopt met het voorzitterschap van FNLI.

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt in de voedingsmiddelenindustrie?

 

Abonneren