WUR op Food Technology: Demo’s, lezingen en meer

wur

Wageningen University & Research (WUR) levert een belangrijke bijdrage aan Food Technology. De universiteit komt met twee demonstraties op de beursvloer en zes sprekers.

Demo: De perfecte chocoladelaag smeren met behulp van 3D-voedselprinten en computervisie

Door de complexe texturen van voedingsinkten zijn overextrusie en onderextrusie van het filament veel voorkomende problemen bij het 3D-printen van voedingsmiddelen. WUR ontwikkelde een op computervisie (CV) gebaseerde controlemethode om 3D-voedsel­printen te ondersteunen, zodat het voedselfilament nauwkeuriger geëxtrudeerd kan worden met de gewenste geometrie. De CV-gebaseerde methode dient als een kalibratiestap om 3D-printers te informeren over de verschillende texturen van printbare voedingsmiddelen. De printparameters kunnen dan op basis van deze informatie worden aangepast. Met deze methode kunnen we een ver­beterde printnauwkeurigheid bereiken tijdens elke start-stopstap en overmatig afval voorkomen tijdens het 3D-printen van voedsel.

Demo & lezing: Fully Documented Fisheries

Het ‘Fully Documented Fisheries’ (FDF)-project, dat is opgezet door het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, heeft tot doel om in het kader van de komende Europese aanlandingsverplichting de vangsten van de visserij volledig te documenteren. FDF doet dat door gebruik te maken van elektronische monitoring als vangstregistratie-instrumenten om het aantal en het gewicht per soort van de teruggegooide vangst automatisch te registreren. De detectie van ongewenste vis aan boord van commerciële bodem­trawlers levert een logboek op waarin voor elke soort de totale vangst, het gewicht en de lengte worden geregistreerd. De aan­wezigheid van afval, occlusies van vangsten op de sorteerband, overlappende vissoorten en de variatie in verlichtingssterkte zijn de meest fundamentele uitdagingen waaraan het systeem het hoofd moet bieden.

Bij deze demo hoort ook een lezing van ir. Angelo Mencarelli, om 11:45 uur. Mencarelli is onderzoeker in Computer Vision & Robotics en member van het Agro-Food Robotics onderzoeksteam bij Wageningen University & Research. Zijn onderzoek concentreert zich op robotica, kunstmatige intelligentie, en computer vision, toegepast op voedselkwaliteitscontrole, gewas­management en oogsten in kassen en open veld, en visserij­management en onshore- en offshore controles.

Overige lezingen

Op de eerste dag om kwart over elf in zaal 1 starten we met de lezing Omgaan met de uitdagingen van variatie en occlusie in agri-food robotica door Gert Kootstra. De toepassing van robotica in de agrovoedingscontext is complex door de mate van variatie in de producten, omgevingen en taken. Bovendien is de omgeving vaak rommelig, waardoor het zicht op de producten beperkt is als gevolg van occlusies. In deze lezing zullen deze uitdagingen worden besproken en zullen enkele oplossingen worden gepresenteerd om ermee om te gaan.

Gert Kootstra is universitair docent aan Wageningen University and Research en coördineert het FlexCRAFT-programma, waar samen met andere Nederlandse universiteiten robottechnologieën worden ontwikkeld die robotica in primaire productie, voedselverwerking en voedselverpakkingen zullen verbeteren.

‘De toepassing van robotica in de agrovoedingscontext is complex’

Om kwart over twaalf verzorgt dr. Puneet Mishra zaal 1 een lezing met de titel Spectrale sensing, multi-sensor fusie en embedded spectrale sensing voor kwaliteitsmeting in voedsel. Optische spectrale detectie biedt een overvloed aan mogelijkheden voor niet-invasieve en contactloze analyse van voedselproducten en -processen. Deze presentatie geeft inzicht in recente ontwikkel­ingen in spectrale detectie en de toepassing ervan in het domein van analyse van voedselproducten en -processen. Dr. Mishra geeft enkele praktijkvoorbeelden van de ontwikkeling van spectrale detectie bij Wageningen Food and Biobased Research. Geavanceerde concepten zoals multi-modal spectral sensing en embedded spectral sensing worden ook besproken. Puneet Mishra is wetenschapper in non-destructive sensing en agro-food robotics bij de WUR.

Ook in zaal 1, aansluitend, vertelt drs. ing. Joost Snels over het minimaliseren van kwaliteitsverliezen tijdens transport door IoT en ketentransparantie. Gepresenteerd wordt hoe met IoT- en sensortechnologie de kwaliteit van versproducten tijdens transport op een betaalbare wijze kan worden gemonitord en hoe daarop te anticiperen om die kwaliteit te behouden en voedselverliezen te minimaliseren. Niet alleen het concept Dynamic Quality Controlled Logistics wordt toe­gelicht, ook de business case toegepast op invoer van groente en fruit vanuit West-Afrika, de verschillende projectdemonstraties en het businessmodel krijgen aandacht. Joost Snels werkt bij Wageningen UR Food & Biobased Research en is senior onderzoeker en projectmanager Supply Chain Development.

Wederom in dezelfde zaal, om kwart voor drie houdt spreker ir. Eelke Westra zijn lezing met als titel Verpakken met impact.Verpakkingen houden voedingsproducten veilig, vrij van beschadigingen en langer houdbaar. Maar de milieubelasting van conven­tionele verpakkingen is hoog. Wageningen University & Research ontwikkelt duurzame en veilige alternatieven voor elke specifieke situatie. Daarbij kijken we niet alleen naar het materiaal, maar ook naar het ontwerp van de verpakking, de mogelijkheden voor recycling en compostering, en technologie om voedsel langer houdbaar te maken.

Samen met stakeholders geven wij vorm aan duurzaamheid door onderzoek naar duurzame verpakkingen, het ontwerp van slimme logistieke ketens en de ontwikkeling van duurzame verpakkings­alternatieven. Met een multidisciplinaire aanpak werken wij aan haalbare, duurzame verpakkingsoplossingen, met behoud van voedselkwaliteit. Eelke Westra is programmamanagers postharvest quality bij de WUR. Zijn huidige werk focust zich op de ontwikkeling van duurzame verpakkingen en alternatieve methoden om productkwaliteit te behouden.

Tweede congresdag

De tweede dag van het evenement staat om 11.40 spreker dr. Görkem Simsek-Senel op het programma met zijn lezing Via interoperabele gegevens naar een traceerbaar en transparant voedselsysteem.
Het traject van het voedsel van boer tot bord wordt transparanter met het oog op een efficiëntere en eerlijkere toeleveringsketen, duurzamere producten en een meer gepersonaliseerde benadering van de consument. Een mogelijke route is de digitale uitwisseling van de gegevens van processen en producten. Digitale gegevens­uitwisseling alleen is niet voldoende, aangezien gegevens een correcte en gestandaardiseerde beschrijving nodig hebben om machine­leesbaar te zijn. Deze lezing zal gaan over hoe inter­operabele gegevens een groot potentieel bieden voor baanbrekende softwaretoepassingen in de agrovoedingssector, met behulp van AI. Görkem Simsek-Senel is teamleider van de Food Informatics-groep bij de WUR.

Onthulling: Spectral Cabinet (zie kopfoto)

Uiteraard is het belangrijk om de kwaliteit van verse producten te handhaven tijdens opslag, transport en distributie, en om er zeker van te zijn dat het product de eindconsument in optimale staat bereikt.

In veel stadia van de toeleveringsketen worden deze controles handmatig uitgevoerd: een arbeidsintensieve en vaak verspillende taak, aangezien niet elke stap efficiënt kan worden geanalyseerd zonder verliezen te veroorzaken. Een bijkomende uitdaging is een snel afnemend aantal geschoolde arbeidskrachten voor kwaliteits­inspectie in de agrovoedingsindustrie. Daarom is er een groeiende behoefte om dergelijke taken te automatiseren. Andere voordelen van automatisering zijn snellere, niet-destructieve analyses, op een objectievere en preciezere manier, die indien nodig 24/7 kunnen worden uitgevoerd.

‘Met een multidisciplinaire aanpak werken wij aan haalbare, duurzame verpakkingsoplossingen, met behoud van voedselkwaliteit’

Het Spectral Cabinet is een lichtend voorbeeld van de innovatiekracht van Wageningen University & Research. Een precisie-­instrument voor het objectief meten en analyseren van meerdere zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten in de gehele agri-food productieketen: van boomgaard tot supermarkt.

Objectief en niet-destructief

Het instrument helpt belanghebbenden in de agrovoedings­productieketen, waaronder telers, de handel, verpakkers en vervoerders, om de kwaliteit van hun product objectief en niet-destructief te beoordelen op verschillende kenmerken, zoals kleur, brix, vocht, stevigheid en vetgehalte. Het bespaart tijd en is 24/7 beschikbaar. Het spectrale kabinet heeft een comfortabele grote binnenruimte met gestandaardiseerde lichtomstandigheden. Dankzij het ruime ontwerp kan de spectrale kast een hele krat producten tegelijk bekijken, een groot voordeel in vergelijking met de verschillende handheld ‘spotmeters’ op de markt.

Het Spectral Cabinet is uitgerust met een top-view spectrale camera in combinatie met een krachtig softwarepakket om op een objectieve manier beelden vast te leggen, te meten en kwaliteitsaspecten te analyseren. De software beschikt over diverse analysemogelijk­heden die kunnen worden gebruikt voor automatische kwaliteitsclassificatie. Resultaten kunnen worden geëxporteerd in verschillende bekende formaten, zoals Excel.

Marktverwachtingen

Het spectrale kabinet is beschikbaar voor elk bedrijf dat geïnteresseerd is in gestandaardiseerde en objectieve kwaliteitsinspectie door meting van meerdere zichtbare en onzichtbare kwaliteitsaspecten van agri- en voedingsproducten. Hardware en software van het spectrale kabinet kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften. Interesse om deel te nemen aan ons onderzoek of om met onze technologie te werken? Neem contact op met onze experts voor meer informatie.

Erik Pekkeriet - Agro Food Robotics +31 (0)317 48 33 72 erik.pekkeriet@wur.nl
Paul Goethals - Agro Food Robotics +31 (0)317 48 52 26 paul.goethals@wur.nl  www.wur.eu/agrofoodrobotics 

Lees ook
WUR publiceert overzichtsrapport Staat van Landbouw en Voedsel

WUR publiceert overzichtsrapport Staat van Landbouw en Voedsel

Wageningen University & Research (WUR) publiceert het rapport Staat van Landbouw en Voedsel, dat door WUR en het Centraal Bureau voor de Statistiek is opgesteld in opdracht voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Screening van gefermenteerde producten | Snelle ontwikkeling van plantaardige voedingsmiddelen

Screening van gefermenteerde producten | Snelle ontwikkeling van plantaardige voedingsmiddelen

Bij de ontwikkeling van nieuwe gezonde en duurzame voedingsproducten kan fermentatie van plantaardige grondstoffen een belangrijke rol spelen. Het kan helpen om de juiste smaak, textuur en houdbaarheid te krijgen. Wageningse onderzoekers bedachten een snelle methode om de met fermentatie verkregen producten te screenen op gewenste eigenschappen.

Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Melkveehouderij loopt flink achter bij collega’s in kip, varken en kalf, vinden WUR en Wakker Dier

Dat concludeert de Wageningen Live Stock Research in een vergelijkend onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Wakker Dier. Wageningen stelde op basis van reeds bekend onderzoeksmateriaal vast dat Nederlandse boeren vleeskippen, varkens en kalveren de afgelopen tien jaar een beter leven hebben kunnen bieden door verbeterde wetten en eisen van supermarkten.