Pilot NVWA met openbaar maken inspectiegegevens

inspectierapport-noma

De NVWA gaat in de loop van 2014 de inspectieresultaten van lunchrooms bekendmaken via haar website.  Op basis van de resultaten van deze pilot wordt het openbaarmakingproces verder uitgerold binnen de overige horeca en volgen ook andere sectoren binnen de voedselproductieketen.

Gegevens over de hygiëne bij de Keurslagers zijn al sinds 2010 op de website van de NVWA terug te vinden. Dat betreft echter de formule als geheel.

Door de openbaarmaking krijgen consumenten inzicht of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd en krijgen ondernemers de kans zich positief te onderscheiden van anderen. In veel andere landen zijn bedrijven al verplicht met kleuren of smileys (zoals op de foto over een Deens restaurant) duidelijk te maken hoe ze bij inspectie scoorden.

Horeca Inspectiekaart

Circa 2000 lunchroomeigenaars in Nederland ontvangen deze week een brief en een brochure met uitleg over de procedure en de gegevens die de NVWA openbaar zal maken.

De aankondiging van het ontwerpbesluit waarin de plannen tot openbaarmaking staan beschreven, is donderdag gepubliceerd in de Staatscourant. Horecaondernemers kunnen binnen 6 weken hun zienswijze indienen, waarna het besluit definitief gemaakt wordt.

Na deze juridische procedure publiceert de NVWA vanaf juni de Horeca Inspectiekaart. Consumenten zien dan per lunchroom of de regels voor veilig voedsel worden nageleefd, uitgedrukt in een kleur. Groen staat voor lunchrooms die de regels goed naleven, oranje voor lunchrooms die problemen dienen op te lossen en rood voor lunchrooms die onder verscherpt toezicht staan. De kleur wit is voor lunchrooms waar de NVWA geen recente controlegegevens over heeft.

Openbaarmaking

In 2006 werd begonnen met de openbaarmaking van de controlegegevens op de website van wat toen nog de VWA heette. Gestart werd met de deelprojecten ‘verantwoord frituren in de horeca’ en ’residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit’. Later zijn data over de hygiëne in ketens in slagerijen (Keurslagers), horeca, catering, supermarkten, bakkerijen  en tankstations  toegevoegd. Daarna werd het lange tijd stil rond de uitbreiding van de openbaarmaking van inspectiegegevens.

Gifmeter

Na de start van de publicatie bleek dat de data amper werden bekeken. Natuur & Milieu, Milieudefensie en Foodwatch gingen de gegevens wel gebruiken. Ze stellen jaarlijks de Gifmeter op, een ranglijst van de supermarkten met de meeste residuen op groente en fruit. Retailers zijn het daar niet me eens, omdat de residuen vrijwel altijd onder de norm blijven. De naam Gifmeter suggereert dat de volksgezondheid wel in het geding is.