HAS cursus: levensmiddelen biologie

Micro-organismen: bad-guys en good-guys. Micro-organismen zijn nuttig bij de productie en houdbaarheid van voedsel, maar zorgen ook voor bederf. Kennis over micro-organismen is een waardevol hulpmiddel bij het verantwoord omgaan met voedingsmiddelen. In deze cursus leer je hoe producten kwetsbaar zijn voor bepaalde micro-organismen, hoe je microbiologische kwaliteitscontroles uitvoert en hoe je het kiemgetal kunt vaststellen. De cursus bestaat uit  8 cursusavonden en drie practica.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die wil begrijpen hoe processen van bederf ontstaan. Je leert wat de rol is van micro-organismen en hoe je daarmee om moet gaan. Waardevol voor iedereen die dagelijks met voedsel(bereiding) te maken heeft.

https://www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/food/cursus-levensmiddelen-microbiologie