Landbouw zonder chemie - hoe dan?

Landbouw zonder chemie - hoe dan?

Het tweede Jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan? brengt de ecologische kansen en commerciële uitdagingen van de transitie in kaart.

Dit congres is bedoeld voor iedereen die in de voedselketen actief is. Van gewasbeschermingsspecialisten, ontwikkelaars en fabrikanten van ecologische/biologische bestrijdingsmiddelen, beleidsmakers en -adviseurs (overheden en bureaus), toelatings- en handhavingsautoriteiten tot akkerbouwers, tuinders en melkveehouders. Zeker ook voor handel, verwerkers, retailers en out-of-home-formules; deelnemers uit die sectoren zullen zich samen met consumenten kunnen oriënteren op de marktkansen die meer en nieuwe duurzame vormen van bestrijding en land- en tuinbouw bieden.

https://landbouwzonderchemiehoedan.nl/