'30 Procent Bakery Supplies Europe voldoet niet'

csm_logo_138DIEMEN - Zo’n 30 procent van alle activiteiten van Bakery Supplies Europe voldoet niet aan de criteria van CSM. Het concern vindt dat deze activiteiten hun resultaten moeten verbeteren omdat anders ‘strategische acties’ volgen.

Als eerste consequentie is een deel van die 30 procent inmiddels al aangemerkt voor 'desinvestering'. De bedoeling is om deze activiteiten, goed voor minimaal 100 miljoen aan omzet, nog dit jaar te verkopen.

Jaarcijfers

Dat maakte CSM bekend bij de presentatie van de jaarcijfers.

CSM realiseerde vorig jaar een stijging van de netto-omzet met 4,1 procent tot 3,1 miljard euro (ten opzichte van 2010). Dit kwam vooral door prijsverhogingen om gestegen grondstofkosten te compenseren.

De EBITA exclusief eenmalige kosten daalde met 30 procent tot 150,8 miljoen euro. Het resultaat na belastingen laat een verlies van 174,3 miljoen euro zien.

Herschikking

Het concern gaat CSM herpositioneren door verlaging van de kostenbasis, vereenvoudiging van de organisatie en herschikking van de Europese portfolio van Bakery Supplies door zich te richten op groeisegmenten. Ook vermindert CSM de financiële afhankelijkheid van Purac van Bakery Supplies.

Het concern wil verder het marktleiderschap in de groeisegmenten versterken of er marktleider in worden door allianties aan te gaan of bedrijven over te nemen.

“Gezien onze van oudsher sterke positie in het ambachtelijke kanaal , ondervinden onze Europese bedrijven de volle impact van de verschuiving in marktkanalen. Naast operationele maatregelen zullen we veranderingen in de portfolio doorvoeren om de winstgevendheid op lange termijn te verbeteren.”

Purac

Voor wat betreft Purac wil CSM een 'agressieve bevordering van groei'.

Het concern vindt dat het bedrijfsonderdeel 'veel strategische mogelijkheden' heeft om 'te profiteren van zijn fermentatiecapaciteit.' CSM stelt dat Purac het potentieel ten volle moet benutten en de groei moet versnellen om zelfvoorzienend en dus minder afhankelijk te worden van de kasstroom van Bakery Supplies.

Autonome groei zal hier niet voldoende zijn, verwacht het concern. Wel ziet CSM mogelijkheden om via allianties en partnerships ‘de capaciteit op het gebied van fermentatie, downstream processing en biomassatoepassingen verder te benutten’.

Besparingen

Het in oktober gestarte herstructureringsprogramma levert in 2012 besparingen op van 30 miljoen euro, oplopend tot 50 miljoen euro in 2013 als het volledige programma is uitgevoerd.

Sinds de aankondiging van het plan zijn al maatregelen genomen, wat resulteerde in een afname van zo’n 400 FTE’s, in lijn met de voorgenomen banenreductie van 500 FTE’s van het integrale kostenreductieplan.

Bekijk de toelichting op de CSM-jaarcijfers

(pdf 24 pagina's)

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement