Aalt Dijkhuizen voorzitter TKI-bestuur Agri & Food

Het topteam Agri & Food heeft besloten zijn voorzitter Aalt Dijkhuizen tevens te benoemen tot voorzitter van het TKI-bestuur, het Topconsortium Kennis en Innovatie. Hij volgt daarmee Emmo Meijer op, die per 1 april start als boegbeeld van de topsector Chemie.

Met de dubbelrol wil het topteam de verbinding tussen strategie en uitvoering versterken, intern de lijnen verkorten en extern de slagkracht vergroten.

Daarmee volgt het topteam Agri & Food het model van de topsectoren Chemie en High Tech Systems, die daar goede ervaringen mee hebben opgedaan.

TKI coördineert

Binnen de topsector zet het topteam de lijnen uit en stelt de thema’s vast voor innovatie. Het TKI coördineert het tot stand komen van de innovatieagenda en verzorgt de onderzoeksprogrammering.

De uitkomst hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het topteam, die deze publiek-private samenwerkingsprojecten vervolgens ter financiering aanbiedt aan de Minister van Economische Zaken.

Miljoenen voor onderzoek

Het gaat daarbij in totaal om ruim 35 miljoen euro van de overheid, voor toegepast onderzoek in de vorm van in te schakelen capaciteit bij WUR en TNO. Dit bedrag wordt ruim verdubbeld door het bedrijfsleven.

Daarnaast kan de topsector meedingen naar 300 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek en 55 miljoen euro voor innovatie in het MKB.

Lees ook:

Lees ook

Projecten krijgen geld voor exporteren kennis

Veertien projecten krijgen in totaal 700.000 euro aan budget vanuit de Topsector Agri & Food, om hun expertise internationaal te kunnen verzilveren. Nederlandse kennis op het gebied van technologie, kwaliteit en voedselveiligheid is erg in trek bij buitenlandse partijen. Voor individuele MKB-bedrijven is het echter lastig om op vragen uit het buitenland in te gaan, omdat ze de oplossing meestal niet in hun eentje kunnen bieden. In het Seed Money project kunnen Nederlandse bedrijven, samen met experts van Wageningen UR en landbouwattaches, inventariseren welke kennis en partijen nodig zijn om...

Ploumen opent Holland Center in China

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft maandag in Shanghai het startschot gegeven voor het Holland Center in China. Het centrum is een initiatief van het bedrijfsleven in de topsector Agri&Food en heeft tot doel het succesvol zaken doen van Nederlandse bedrijven in China te vergroten. Het centrum wordt in de komende periode nader vorm gegeven met een beperkte groep bedrijven: CRV (rundveeverbetering), FrieslandCampina (zuivel), Hendrix Genetics (fokkerij van varkens, pluimvee en vis), Priva (klimaattechnologie in de tuinbouwkas), Rabobank (financiering),...