Aandeel biologisch groeit, maar loopt nog achter op Europa

groente-biologisch

De omzet van biologische producten in Nederland is vorig jaar met 8,4% gestegen naar ruim €1,6 miljard. Dat onthult ketenorganisatie Bionext in zijn Trendrapport 2018. Ook het biologische landbouwareaal is gegroeid met 10%, al blijft het Nederlandse aandeel biologische landbouw nog steeds achter bij omringende landen.

Het biologisch landbouwareaal in Nederland is in 2018 gegroeid van 60,4 naar 66,6 duizend hectare. Daarbij is de akkerbouw met ruim 7% het meeste gegroeid. Met een totaal areaalaandeel van 4% blijft biologisch Nederland flink achter op het Europese gemiddelde van 7%. Zo is in Duitsland inmiddels 12% van het totale areaal biologisch. In Frankrijk is dat 10%, net als in Spanje en Italië. Denemarken en Oostenrijk kennen al een bio-areaalaandeel van 20%. Verschillende Europese landen hebben zich ten doel gesteld het aandeel biologische landbouw uit te breiden. Zo streeft Frankrijk naar 15% biologische landbouw in 2022, Duitsland streeft naar 20% in 2030. 

Biologische horeca in de kinderschoenen

Het biologische marktaandeel in het foodservicekanaal blijft nog flink achter. Ondanks een forse omzetstijging van 15% blijft het marktaandeel biologisch in dit kanaal steken op 1,7%. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn volgens Bionext het beperkte aanbod en het gebrek aan kennis binnen het kanaal.

Lees ook
95 procent van huishoudens koopt biologisch

95 procent van huishoudens koopt biologisch

In 2019 kocht 95,1 procent van de huishoudens biologische producten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door Gfk in opdracht van Bionext. De meerderheid (89 procent) koopt deze producten gewoon in de supermarkt.

LCA-methoden benadelen biologische landbouw

LCA-methoden benadelen biologische landbouw

Life Cycle-analyses die de milieuimpact van voedsel berekenen, maken gebruik meetmethoden die biologische landbouw structureel benadelen. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke blad Nature Sustainability. Life Cycle-analyses (LCA) zijn inmiddels beproefde manieren om bijvoorbeeld de milieuimpact van productieketens meetbaar te maken. Maar...

Biologische onzin

Biologische onzin

Erwin Boutsma speurt in de supermarkt fanatiek naar ‘biologische’ keurmerken op de verpakking van groenten en fruit: 'Niet omdat ik die producten wíl, maar omdat ik ze juist níet wil.' Het CBS becijferde in mei dat in 2018 op 0,7 % van het Nederlandse landbouwareaal aan biologische akkerbouw werd gedaan, een...