Afgekeurde gezondheidsclaims vanaf nu illegaal

BRUSSEL - Vanaf vandaag, 14 december, moeten alle afgekeurde generieke gezondheidsclaims van de verpakkingen van levensmiddelen verdwenen zijn.

Op 14 december verstreek de overgangstermijn waarin producenten de verpakkingen konden aanpassen. De Europese Commissie zette in mei 2012 222 generieke gezondheidsclaims om in een wet nadat EFSA in juli 2011 de resultaten van de beoordeling van de laatste batch 13.1-gezondheidsclaims had gepubliceerd. De beoordeling van generieke gezondheidsclaims is echter nog niet afgerond. De botanische claims, de claims op basis van planten, moeten nog door EFSA worden geëvalueerd.

De wet is tot stand gekomen na een jarenlang traject, waarbij fabrikanten via de lidstaten dossiers van generieke gezondheidsclaims konden indienen. Van de in totaal ruim 4000 ingediende claims zijn er nu 222 goedgekeurd. Het overgrote deel werd dus niet wetenschappelijk bewezen geacht.

Bewoordingen

De 222 goedgekeurde claims zijn te vinden in het EU Register on nutrition and health claims door te zoeken op ‘authorised’ en ’13(1) claims’. Opmerkelijk is de 'disclaimer' die als pop-up op de website met de database verschijnt. Daarin staat dat enige flexibiliteit mogelijk is in de formulering van de claim mits bedoeld ter verduidelijking voor de consument. Dat is nuttig omdat de officiële bewoordingen vaak niet geschikt zijn om op verpakkingen te zetten, maar daarmee dreigt een nieuwe discussie over wat wel en wat niet is toegestaan. In Nederland hebben een aantal brancheorganisaties een database gemaakt met alternatieve bewoordingen.

Lees ook:

Gezondheidsclaims (EVMI-jaaroverzicht marketing & sales