ABN Amro: Nederlandse agritech-markt kan jaarlijks 13% groeien

Beeld: Pixabay

ABN Amro deed een onderzoek naar de wereldwijde markt in agritech. De bank concludeert dat een tekort aan arbeid en de vraag naar duurzaamheid de markt sterk doen groeien. Voor Nederlandse bedrijven is hier veel te winnen, maar het onderzoek signaleert wel een aantal hobbels op dit pad.

Markt

ABN Amro schat dat de huidige markt 6,2 miljard euro bedraagt. Het onderzoek denkt dat de markt in vijf jaar tijd verdubbelt. Nederland heeft daarvan op dit moment zo’n 715 miljoen in handen, zo’n 11%. Volgens ABN steunt dit aandeel echter vooral op de sterke Nederlandse positie in melk- en voerrobots. Dit is een markt die ABN als relatief ‘volwassen’ ziet, waardoor hij minder zal groeien. Het Nederlandse aandeel in groeimarkten, zoals drones en veldrobots, is nog zwak. Bovendien verwacht de bank grote concurrentie vanuit landen als de Verenigde Staten, Duitsland en China.

Uitdagingen

Het rapport ziet een aantal uitdagingen voor de Nederlandse markt om aan te haken bij de wereldwijde groei. Het noemt de Nederlandse en Europese wetgeving, die het gebruik van autonome robots en drones beperkt. Dit hindert de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ook spreken verschillende betrokkenen van een grote fragmentatie op de Nederlandse markt. Jonge bedrijven, onderzoekers boeren en machinebouwers vinden elkaar lastig. Tot slot is het op de Nederlandse markt lastig om aan investeringskapitaal te komen. Subsidies komen vooral bij langer lopende projecten, terwijl ABN denkt dat de markt gebaat zou zijn bij kleinere projecten. Ook is het in Nederland lastiger om ‘durfinvesteerders’ te vinden dan in andere markten.  

Oorzaken

De economen van ABN zien twee grote aanjagers van de agritech-markt die op elkaar inhaken. Ten eerste noemt het een groeiend wereldwijd tekort aan agrarische arbeidskrachten. Een van de consequentie hiervan is dat de kosten van arbeid oplopen. Hierdoor wordt het lonend om te investeren in geautomatiseerde landbouw. Ten tweede komt er vanuit de maatschappij en politiek steeds meer druk op de landbouw om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese Green Deal, die stelt dat het gebruik van chemische beschermingsmiddelen moet halveren richting 2030 en er een vijfde minder (kunst)mest gebruikt mag worden. Volgens de gangbare methode van landbouw bedrijven leidt verduurzaming tot meer arbeidsuren, die juist minder beschikbaar en duurder zijn. Opnieuw een aanjager van geautomatiseerde landbouw. Verschillende vormen van agritech maken de landbouw ook intrinsiek duurzamer. Het rapport noemt bijvoorbeeld wiedrobots, die minder zwaar zijn dan de huidige machines. Ze dragen dus significant minder bij aan de bodemverdichting, die negatieve gevolgen heeft voor de waterhuishouding en vruchtbaarheid van de bodem.

Bron: ABN Amro

Lees ook
Drenthe wordt experimenteergebied voor duurzame landbouw

Drenthe wordt experimenteergebied voor duurzame landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Drenthe aangewezen als gebied om met het verduurzamen van de landbouw te experimenteren.

Informatie over biociden in land- en tuinbouw is te veel versnipperd

Informatie over biociden in land- en tuinbouw is te veel versnipperd

De digitale beschikbaarheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie rondom biociden in de Nederlandse voedselketen is onvoldoende. Die conclusie trekt de stichting Fresh Upstream uit recent onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

Landbouwdebat op 24 februari live te volgen

Landbouwdebat op 24 februari live te volgen

Woensdag 24 februari vindt het nationale verkiezingsdebat plaats over de politieke toekomst van de Nederlandse landbouw, in relatie met natuur, de uitdagingen van de klimaatcrisis en de rol van voeding op de gezondheid.