Blijf investeren in de Europese grensregio's

Europa

De Europese grensregio’s roepen de nationale overheden op ook na 2020 werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking. In 2018 starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen. Vrijdag 16 februari ontvangt gedeputeerde Michiel Scheffer de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR) van de EU in Arnhem.

De EU investeert met investeringsprogramma’s zoals Interreg, Efro en Ten-T in samenwerking tussen lidstaten. In Gelderland is in 2014-2020 dankzij de EU meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in duurzame innovatie, landbouwontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan worden ruim 800 projecten gefinancierd. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa.

Werken aan een duurzame toekomst

De toekomst van deze structuurfondsen is onzeker vanwege de Brexit en de verwachte tekorten op de begroting. De onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar bepalen waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de Europese middelen voor 2021-2027 worden verdeeld. De Europese grensregio’s, waaronder Gelderland, willen de Europese fondsen na 2020 inzetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, voedselzekerheid en energietransitie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer is bestuurslid van de AEBR: "Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen lidstaten versterkt. In de grensregio maken we werk van een duurzame toekomst voor Europa. Daar moeten we in blijven investeren samen met Brussel en Den Haag".

Lees ook
‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

‘Voordat een Novel Food op de markt komt, gaat het langs wel 200 wetenschappers’

Novel Foods zijn volgens de definitie ‘voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 niet in significante mate door de mens in de EU werden geconsumeerd’ – onder meer insecten, algen en kweekvlees vallen in deze categorie. Deze voedingsmiddelen worden onderworpen aan verschillende veiligheidsevaluaties. Jaap Kluifhooft, consultant...

BEUC: aantal voedselinspecties in Europa sterk gedaald

BEUC: aantal voedselinspecties in Europa sterk gedaald

Het aantal voedselcontroles en de middelen die daarvoor beschikbaar zijn dalen in heel Europa. Dat blijkt uit een rapport van de Europese consumentenorganisatie BEUC, die de inspectierapportages van verschillende EU-landen analyseerde. Over de jaarlijkse rapportages waarmee lidstaten de Europese Commissie moeten informeren over de voedselveiligheidsinspecties...

Meer residuen van pesticiden in voedsel van buiten EU

Meer residuen van pesticiden in voedsel van buiten EU

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA publiceerde deze week een rapport over sporen van bestrijdingsmiddelen in voedselproducten. In 2017 analyseerden nationale autoriteiten binnen de EU ongeveer 88.000 voedingsmiddelen op zulke residuen. Conclusie: het aantal overschrijdingen is iets gestegen, van 3,8% in 2016 naar 4,1% in 2017. Dat heeft...