‘Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor prijsstijgingen'

veehouderij

Foto: Pixabay

De prijzen stijgen. Grondstoffen, energie, brandstof. Ook voor boeren zorgen deze prijsstijgingen voor problemen. “Als het zo doorgaat, vallen boeren om”, schrijft Dirk Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group. “Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor prijsstijgingen.” 

Door de inflatie zijn de prijzen in de markt al flink gestegen. En met de grote onzekerheid die is ontstaan in de markt van grondstoffen en energie, zijn kosten voor alle boeren in de wereld onverwacht opnieuw enorm toegenomen. Deze prijsstijgingen kunnen zij niet alleen opvangen.

Verantwoordelijkheid

Daarom is het heel belangrijk dat iedereen in de keten, van land tot klant, hun verantwoordelijkheid neemt in deze crisissituatie. Gelukkig zien wij regelmatig ketenpartners die dat al doen, en eerlijke prijzen vragen om boeren te helpen. Maar helaas gebeurt dit nog veel te weinig.

Financiële druk

Doordat er, onder deze extreme omstandigheden, onvoldoende prijsaanpassingen zijn bij partijen in de voedselketen, komt er onverantwoorde financiële druk te liggen bij de boeren. Dit levert uiteindelijk zeer grote druk op bij hun ondernemingen, terwijl die juist zo’n essentiële rol hebben in ons dagelijks leven. Het zijn onze voedselmakers.

Proactief inkoopbeleid

Betaalbaar voedsel voor iedereen is uiteraard buitengewoon belangrijk. Met proactief inkoopbeleid doet Agrifirm er daarom alles aan om de prijseffecten voor boeren te dempen. Door het zeer onverwachte karakter van de huidige prijsontwikkelingen in de grondstoffenmarkt lukt dat helaas minder dan normaal. Waar mogelijk worden alternatieve grondstoffen ingezet en proberen we boeren op andere manieren te ondersteunen.

Samenwerking

Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor de prijsstijgingen, we moeten dit samen doen. We vragen dan ook alle partners in de keten ons hierbij te helpen en samen bij te dragen aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties.

 

Lees ook
Procesveiligheid: van grondstof tot consument

Procesveiligheid: van grondstof tot consument

Als het om voeding gaat, moeten alle stappen in de keten veilig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen proces, voor de schakel die je vormt in de levensmiddelenketen. In de levensmiddelenketen is het wettelijk verplicht om je proces in kaart te brengen en de risio’s te borgen.

Boeren protesteren tegen stikstofplannen kabinet

Boeren protesteren tegen stikstofplannen kabinet

Het zal niemand zijn ontgaan. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week vond een grote demonstratie in Stroe plaats en ook deze week zijn er protesten. De gezamenlijke boerenorganisaties* stuurden het onderstaande persbericht.

Training effectief communiceren van Team Agro NL

Training effectief communiceren van Team Agro NL

Team Agro NL organiseert samen met Joyce Boerkoel avondvullende workshops voor boeren die in gesprekken met burgers gastvrij en positief willen overkomen. De training heet Coole boeren, en is gericht op boeren, tuinders en vissers.