Boerenorganisaties richten zich tot Rutte: ‘pak demonisering en stigmatisering aan’

landschap-koeien-unsplash

Foto: Unsplash

Een bont gezelschap van 27 boerenbelangenorganisaties stuurde 18 juni een open brief naar minister-president Mark Rutte en de ministers van LNV, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid.

In de brief hekelen de ondertekenaars het 'stelselmatig demoniseren' van de landbouwsector door bepaalde NGO's en politieke partijen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen die deze vaak op onjuiste feiten gebaseerde beeldvorming heeft. Boeren en voedselverwerkende bedrijven worden steeds vaker bedreigd, bezet of in brand gestoken.

Onze goede reputatie bij velen in binnen- en buitenland staat echter in schril contrast met het imago dat in eigen land wordt gecreëerd, waarbij sprake is van jarenlang stelselmatig stigmatiseren en demoniseren van de Nederlandse landbouw, visserij en ketenpartners. Door ongefundeerde uitlatingen van diverse NGO’s en opzettelijke framing door sommige politieke partijen is een klimaat ontstaan waarbij vele partners in de landbouw in toenemende mate een radicaliserende druk ervaren, valt in de brief te lezen.

De organisaties roepen Rutte, de ministers en de Tweede Kamer op in actie te komen "tegen bewust aangerichte imagoschade van de landbouwsector en tegen dierenactivisme", aldus Boerderij.

De open brief is ondertekend door vrijwel alle diergroepen uit de veehouderij, enkele brancheorganisaties van de verwerkende industrie en ook Agractie en Farmers Defence Force.

Opvallende afwezige onder de ondertekenaars is landbouworganisatie LTO.

Foodlog

Lees ook
Voermaatregel Schouten berekend op de achterkant van een sigarendoos?

Voermaatregel Schouten berekend op de achterkant van een sigarendoos?

De Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) daagden het ministerie van Landbouw (LNV) in een kort geding over de voermaatregel van minister Schouten voor de melkveehouderij. Dat leverde vandaag een onverwachte ontdekking op.

EU eensgezind over wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken

EU eensgezind over wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het wetsvoorstel tegen oneerlijke handelspraktijken, dat kleine tot middelgrote voedselproducenten moet beschermen tegen grote afnemers. Onderdeel van de wetgeving zijn onder andere kortere betalingstermijnen voor verse producten, een verbod op eenzijdige en retroactieve contractwijzigingen...

Opmars diervriendelijke pluimveeconcepten komt tot stilstand

Opmars diervriendelijke pluimveeconcepten komt tot stilstand

De Nederlandse supermarkten hebben vrijwel alleen nog diervriendelijke pluimveeconcepten in de schappen. Deze snelle opmars bewijst dat boeren en slachterijen open staan voor verandering. Maar de hogere kosten remmen de ontwikkeling af. Dat concludeert ABN AMRO in haar rapport 'Ruimte voor kip'. Diervriendelijke pluimveeconcepten De afgelopen jaren...