Boerenorganisaties richten zich tot Rutte: ‘pak demonisering en stigmatisering aan’

landschap-koeien-unsplash

Foto: Unsplash

Een bont gezelschap van 27 boerenbelangenorganisaties stuurde 18 juni een open brief naar minister-president Mark Rutte en de ministers van LNV, Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid.

In de brief hekelen de ondertekenaars het 'stelselmatig demoniseren' van de landbouwsector door bepaalde NGO's en politieke partijen. Ze maken zich zorgen over de gevolgen die deze vaak op onjuiste feiten gebaseerde beeldvorming heeft. Boeren en voedselverwerkende bedrijven worden steeds vaker bedreigd, bezet of in brand gestoken.

Onze goede reputatie bij velen in binnen- en buitenland staat echter in schril contrast met het imago dat in eigen land wordt gecreëerd, waarbij sprake is van jarenlang stelselmatig stigmatiseren en demoniseren van de Nederlandse landbouw, visserij en ketenpartners. Door ongefundeerde uitlatingen van diverse NGO’s en opzettelijke framing door sommige politieke partijen is een klimaat ontstaan waarbij vele partners in de landbouw in toenemende mate een radicaliserende druk ervaren, valt in de brief te lezen.

De organisaties roepen Rutte, de ministers en de Tweede Kamer op in actie te komen "tegen bewust aangerichte imagoschade van de landbouwsector en tegen dierenactivisme", aldus Boerderij.

De open brief is ondertekend door vrijwel alle diergroepen uit de veehouderij, enkele brancheorganisaties van de verwerkende industrie en ook Agractie en Farmers Defence Force.

Opvallende afwezige onder de ondertekenaars is landbouworganisatie LTO.

Foodlog

Lees ook
Alternatief stikstofplan: Meer geld voor boeren met duurzame producten

Alternatief stikstofplan: Meer geld voor boeren met duurzame producten

Een groep experts overhandigde het kabinet 18 augustus een eigen stikstofplan met de titel Toekomst zoekt Boer. De stikstofuitstoot moet in dit plan nog steeds met de helft verminderen, maar de overheid moet de duurzame boeren helpen. Deze krijgen nu te weinig voor hun producten.

Boeren protesteren tegen stikstofplannen kabinet

Boeren protesteren tegen stikstofplannen kabinet

Het zal niemand zijn ontgaan. De boeren zijn het niet eens met de stikstofplannen van het kabinet. Vorige week vond een grote demonstratie in Stroe plaats en ook deze week zijn er protesten. De gezamenlijke boerenorganisaties* stuurden het onderstaande persbericht.

‘Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor prijsstijgingen'

‘Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor prijsstijgingen'

De prijzen stijgen. Grondstoffen, energie, brandstof. Ook voor boeren zorgen de stijgende kosten voor problemen. “Als het zo doorgaat, vallen boeren om”, schrijft Dirk Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group. “Boeren mogen in deze crisis niet alleen opdraaien voor prijsstijgingen.”