COV: 'Misstanden bij slachten zijn incidenteel'

varkenssnuit_hek_Pixabay

RTL Nieuws publiceerde 16 januari over de misstanden in de Nederlandse slachthuizen. Dit gebeurde op basis van de NVWA boeterapportages van overtredingen door Nederlandse slachterijen, die werden opgevraagd door Varkens in Nood. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zijn deze misstanden incidenteel.

"Elk incident rond het dierenwelzijn in Nederlandse slachterijen is er één teveel en sommigen constateringen uit de boeterapportages van de NVWA zijn ronduit verschrikkelijk", laat COV weten in een persbericht. "Maar het zijn wel incidenten. Met de 12 boetes in 18 maanden bevestigt de NVWA ook het beeld dat de overige 99,99% van de slachtingen in Nederland netjes volgens de hoge welzijnsmaatstaven en het wettelijk toezicht plaatsvindt."

De branche-organisatie werkt samen met de leden om dierenwelzijn te garanderen en de incidentele misstanden volledig uit te bannen. De COV heeft de bedrijven waar de misstanden plaatsvonden opgeroepen om maatregelen te nemen en een actieplan te maken om deze misstanden in de toekomst te voorkomen. COV benadrukt dat Nederlandse slachterijen de wet- en regelgeving goed naleven volgens Volgens de Naleefmonitor van de NVWA. De COV ziet deze monitor als een goede bron van betrouwbare informatie waarbij een vakkundige beoordeling van cijfers en feiten, transparantie en de bedrijfsmatige privacy in balans zijn.

Dierenwelzijn en hygiëne

"De COV en de aangesloten leden hebben dierenwelzijn en hygiëne hoog in het vaandel staan. Speciaal opgeleide ‘welfare officers’ zorgen dagelijks voor de begeleiding van de dieren van de wachtruimtes tot de slacht. Ondernemingen werken met kwaliteitssystemen en hygiënecodes. Verder hebben alle COV-bedrijven al sinds 2019 camera’s waarmee kritische bedrijfsprocessen, specifiek op dierenwelzijn, nauwlettend gevolgd worden en zo nodig bijgesteld. De COV heeft al eerder bij de overheid bepleit dat ook andere (kleine) slachterijen verplicht camera’s moeten installeren, helaas nog zonder succes."

Naast de camera's zijn er op alle COV slachterijen permanent meerdere dierenartsen van de NVWA aanwezig. Om de varkens voor de slacht te keuren, toezien op dierenwelzijn en de  voedselveiligheid. Hiertoe heeft de NVWA ook toegang tot de beelden van de camera’s op het bedrijf. 

Reactie NVWA

Dit wordt bevestigd door de NVWA. "In grote slachthuizen (waar 90% van de dieren wordt geslacht) houdt de NVWA permanent toezicht op dierenwelzijn. Waar we overtredingen constateren, grijpen we in. Waar nodig leggen we boetes op. Cameratoezicht in slachthuizen kan een goede aanvulling zijn op het toezicht door dierenartsen. In alle grote slachthuizen zijn hiervoor al camera’s geïnstalleerd, in kleine en middelgrote slachthuizen wordt het cameratoezicht nu ingevoerd", staat er op de website te lezen.

Zondag met Lubach

In november besteedde ook het tv-programma 'Zondag met Lubach' aandacht aan de misstanden in de Nederlandse slachthuizen. Dit leidde tot kamervragen van D'66 over het veronderstelde tekort aan dierenartsen. Minister Schouten meldde 20 januari aan de NOS dat er inderdaad een tekort is, maar dat dit geen gevolgen heeft voor de keuringen. Wel zorgt het voor een hogere werkdruk. "Dit heeft als gevolg dat er minder ruimte is voor opleidingen, werkoverleg en andere vormen van afstemming tussen dierenartsen." Zij geeft aan in overleg te gaan met de sector. 

 

 

Lees ook
NVWA publiceert Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen

NVWA publiceert Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Nieuwe Voedingsmiddelen samengesteld en gepubliceerd. Het bedrijfsleven kan het boek gebruiken als hulpmiddel om te voldoen aan de benodigde wettelijke verplichtingen bij het maken en verkopen van nieuwe voedingsmiddelen.

NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden  en peulvruchten

NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden en peulvruchten

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 2 bedrijfslocaties in Zuidwest-Nederland doorzocht. Daarbij hebben zij administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) vermoedt dat het bedrijf bewust partijen zaden en peulvruchten in de handel...

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

De import van sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, blijkt grootschaliger dan gedacht. Vijf Indiase leveranciers verkochten het sesamzaad op de Europese markt. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen van besmette producten bij de NVWA. De minister van Medische Zorg en Sport lichtte de kamer in over de afhandeling van dit veiligheidsincident.