COV: Elke overtreding van de welzijnsregels is er één teveel

Slachthuis Rund

RTL Nieuws bracht op 19 juni de rapportages van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de Nederlandse slachthuizen naar buiten. In ruim 2 jaar tijd legde de NVWA bij 19 slachthuizen in Nederland 48 boetes op voor misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren. COV brengt hier enige nuance in aan. De 48 boetes kunnen afgezet worden tegen zo’n 17 miljoen correct uitgevoerde slachtingen per jaar: dit is een foutmarge van 0,0001%. Maar zo stelt de branche organisatie: "elk incident rond het dierenwelzijn in Nederlandse slachterijen is er één teveel."

Rapportages NVWA

Volgens COV komen uit de rapportages vooral lichtere tekortkomingen naar voren zoals vocht op het plafond of de temperatuur van het sterilisatiewater, waarvoor bedrijven terecht gecorrigeerd of beboet zijn. Maar er zijn ook een aantal zaken waarbij het dierenwelzijn flink in geding is. COV wijst er op dat de rapportages voornamelijk uit de periode 2015-2016 stammen. De incidenten lijken met name te hebben plaatsgevonden bij (kleinere) bedrijven die ofwel geen lid zijn van van COV of niet meer bestaan.

In een reactie laat de NVWA weten dat de overtredingen waarvoor ze de slachthuizen de afgelopen jaren hebben beboet niet voldoende waren om een slachthuis te sluiten. "We grijpen in met een middel dat in verhouding staat tot de ernst en de frequentie van de overtreding", aldus een woordvoerder. "Meestal wordt eerst een waarschuwing gegeven en dan volgen boetes, die kunnen ook verhoogd worden. Als dit niet tot verbeteringen leidt dan pas kan een bedrijf worden gesloten."

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn en hygiëne zijn belangrijk voor COV. Met de eigen leden werkt de organisatie hard om dit optimaal te waarborgen. Speciaal opgeleide ‘welfare officers’ zorgen dagelijks voor de begeleiding van de dieren van de wachtruimtes tot de slacht. Ondernemingen werken met kwaliteitssystemen en hygiënecodes. Met camera's worden bedrijfsprocessen gevolgd en zo nodig bijgesteld. Naar aanleiding van de misstanden in het Belgische slachthuis in Tielt loopt er een pilot om deze camerabeelden te gebruiken voor het wettelijk toezicht, waardoor een extra waarborg rond het welzijn van de dieren kan worden geboden.

Naleefmonitor

De NVWA houdt permanent toezicht op het hele bedrijfsproces  de (grotere) ondernemingen. Een dierenarts van de NVWA keurt alle dieren voorafgaand aan de slacht en ook het verdere proces wordt op de voet gevolgd. Waar nodig treedt de NVWA op. Volgens de Naleefmonitor van de NVWA leven Nederlandse slachterijen de wet- en regelgeving goed na. COV ziet de monitor als een goede bron van betrouwbare informatie waarbij een vakkundige beoordeling van cijfers en feiten, transparantie en de bedrijfsmatige privacy in balans zijn.

Lees ook
NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden  en peulvruchten

NVWA doet onderzoek naar verhandelen onveilige zaden en peulvruchten

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben 2 bedrijfslocaties in Zuidwest-Nederland doorzocht. Daarbij hebben zij administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op banktegoeden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) vermoedt dat het bedrijf bewust partijen zaden en peulvruchten in de handel...

Pronomar draagt bij aan hygiëne maatregelen rondom COVID-19

Pronomar draagt bij aan hygiëne maatregelen rondom COVID-19

De voedingsmiddelenindustrie is een van de branches waar hygiëne aan zeer strikte eisen gebonden is. Helemaal sinds de komst van het COVID-19 virus kent dit een nieuw hoogtepunt en worden bedrijven geacht alle richtlijnen en voorschriften voor hygiëne aan te scherpen. Zo merkt Pronomar, leverancier van droogsystemen, een toenemende interesse van voedingsmiddelenbedrijven...

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

Minister van Ark licht kamer in over verontreinigd sesamzaad

De import van sesamzaad, verontreinigd met ethyleenoxide, blijkt grootschaliger dan gedacht. Vijf Indiase leveranciers verkochten het sesamzaad op de Europese markt. Er zijn al honderden meldingen binnengekomen van besmette producten bij de NVWA. De minister van Medische Zorg en Sport lichtte de kamer in over de afhandeling van dit veiligheidsincident.