Dijksma: 'In 2012 300 recalls'

recalls315

DEN HAAG - Er waren het afgelopen jaar in Nederland 300 veelal stille recalls. Daarnaast nam de NVWA sinds 1 januari 2012 nog eens 70 keer maatregelen na klachten van consumenten over de etikettering van voedsel. Dat blijkt uit een Kamerbrief van de bewindslieden Dijksma en Schippers.

Van de terughaalacties komt maar een klein deel in de publiciteit. Een groot gedeelte van de voedselincidenten wordt ontdekt vóórdat producten in de schappen van de supermarkt liggen. Dat het aantal stille recalls een veelvoud is van de terughaalacties die wel de publiciteit halen, was al langer bekend. De schattingen van het aandeel dat een stille recall is, lopen echter uiteen. Op basis van de waarschuwingen van de NVWA, voedingsmiddelenfabrikanten zelf en andere bronnen, kwam EVMI voor 2012 op een totaal van 15 'openbare' recalls, waarbij de terughaalacties van met Salmonella verontreinigde zalm van Foppen als één werd geteld.

Meldingsplicht uitgebreid

Levensmiddelenfabrikanten hebben de plicht bij de NVWA melding te doen van producten die mogelijk niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen. Voor onjuiste etikettering waarbij er geen overtreding is van de voedselveiligheidsvoorschriften geldt zo'n wettelijke plicht niet.

In het Actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen hebben bedrijfsleven en de overheid afgesproken dat niet alleen onveilige producten moeten worden gemeld, maar ook  vermoedelijke fraude en misleidende etikettering. "De bestaande meldingsplicht wordt hiermee uitgebreid", aldus de bewindslieden.

Klachten

De NVWA kreeg  sinds 1 januari 2012, 211 meldingen van consumenten over de etikettering van voedsel. Het ging daarbij om:

• de aanwezigheid van producten die niet op het etiket staan (bijvoorbeeld allergenen als soja, melkeiwit en pinda);

  • • het ontbreken van producten die wel op het etiket staan;
  • • het ontbreken van een (Nederlandstalig) etiket;
  • • de vermelding van niet toegestane gezondheidsclaims op het etiket;

• misleidende informatie op het etiket.

In 52 gevallen werd geen risico geconstateerd, of viel het product niet meer te achterhalen, zodat geen overtreding kon worden geconstateerd. In 66 gevallen bleek na onderzoek dat er geen sprake was van een overtreding en 70 keer nam nam de NVWA maatregelen. Zo werden waarschuwingen gegeven en boetes uitgeschreven. Van 23 meldingen is de beoordeling nog niet afgerond.

Een artikel over recalls en de uitbreiding van de meldingsplicht is te lezen in EVMI 5 van 9 augustus.

Lees ook: