Duurzame verpakkingen in trek, maar wat is duurzaam?

groente

Beeld: Markus Spiske via Unsplash

Consumenten willen graag dat hun eten duurzaam verpakt is, maar wanneer een wikkel om een product precies duurzaam is, weet men niet altijd. Dat blijkt uit het Duurzaam verpakken-rapport van ABN Amro.

Twee derde van de consumenten vindt duurzame verpakkingen belangrijk als ze groente en fruit kopen. Ruim een derde van de Nederlandse klanten is bovendien bereid daar meer geld voor te betalen. Ook wil de klant dat producten hygiënisch en lang vers blijven. In de praktijk is die combinatie van wensen ingewikkeld, want die laatst genoemde factoren worden juist door de verpakking gewaarborgd. In het persbericht schrijft ABN Amro dat dat komt doordat ‘consumenten nog onvoldoende bekend zijn met de milieu-impact van verschillende verpakkingsvormen en waarom een product wordt verpakt. Zo is het bij de keuze voor een verpakking ook belangrijk de CO2-uitstoot bij de productie en transport mee te wegen, alsook de houdbaarheid van een product om voedselverspilling te voorkomen.’

Ook bij de overheid is er steeds meer aandacht voor de schaduwkanten van plastic afval, schrijft de bank. Circulariteit is een focuspunt van zowel Nederland als de Europese Unie. Supermarkten en voedselleveranciers besteden bovendien meer aandacht aan duurzame en recyclebare verpakkingen. Niet eenvoudig, schrijft ABN Amro, want inkopers moeten naast de duurzaamheid van de verpakking rekening houden met functionele kenmerken, zoals de invloed op houdbaarheid, voedselveiligheid, gemak en aantrekkingskracht voor de consument, kosten en transporteerbaarheid.

Meer onderzoek

Volgens de bank is het voor supermarkten, levensmiddelen- en verpakkingsproducenten essentieel goed te onderbouwen welke verpakking gedurende de levenscyclus de minste milieu-impact heeft. Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie van ABN Amro: “Meer onderzoek kan helpen bij het bepalen van gezamenlijke doelen. Vooral supermarkten en hun grotere leveranciers maken al gebruik van Life Cycle Analysis (LCA) om te bepalen welke verpakking het meest duurzaam is.” Swart zegt bovendien dat verpakkingsleveranciers actiever kunnen inspelen op de duurzame ambities als de kosten van dergelijk onderzoek worden gedeeld. “Intensiever samenwerken en kennis uitwisselen, onder meer over de productie van monomaterialen, is cruciaal om productielijnen te verduurzamen en de recycling van alle verpakkingen een stap dichterbij te brengen.”

Blijvende verschuiving

De hoeveelheid plastic verpakkingsafval van consumenten is tijdens de coronacrisis met zo’n 15% toegenomen, benoemt Swart tot slot. Door de crisis is er minder vraag naar bulkverpakkingen voor horeca en meer vraag naar thuisverpakkingen. “Deze verschuiving is naar verwachting voor een deel structureel doordat het aantal werkplekken in kantoren wordt verlaagd en vaker thuiswerken de norm wordt.” 

Lees ook
ABN AMRO: Herstel economie staat haaks op welzijn van werknemer

ABN AMRO: Herstel economie staat haaks op welzijn van werknemer

De economische groei in combinatie met het personeelstekort heeft een negatief effect op de werknemer. De werkdruk is gestegen, burn-out klachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de loonkloof tussen werkvloer en de top neemt toe.

ABN AMRO verwacht economische schokken voor industrie, leisure, retail, food en bouw

ABN AMRO verwacht economische schokken voor industrie, leisure, retail, food en bouw

ABN AMRO verwacht dat de druk op de industrie, leisure, retail, food en bouw in de tweede helft van 2022 gaat toenemen. De energiecrisis treft vooral de industrie, terwijl de horeca en retail kampen met slechtere winstvooruitzichten. Het risico op faillissementen neemt toe, aldus de bank.

ABN AMRO: Hoge gas- en elektriciteitsprijzen kosten bedrijfsleven circa 22 miljard euro

ABN AMRO: Hoge gas- en elektriciteitsprijzen kosten bedrijfsleven circa 22 miljard euro

Het bedrijfsleven heeft veel last van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Meer bedrijven belanden in zwaar weer naarmate meer vaste energiecontracten aflopen. Volgens ABN AMRO zijn de glastuinbouw, industrie, bouw en voedingsmiddelenindustrie het meest kwetsbaar voor de hoge energieprijzen. Ondanks dit alles groeit de economie met 3,1 procent.