Duurzame verpakkingen in trek, maar wat is duurzaam?

groente

Beeld: Markus Spiske via Unsplash

Consumenten willen graag dat hun eten duurzaam verpakt is, maar wanneer een wikkel om een product precies duurzaam is, weet men niet altijd. Dat blijkt uit het Duurzaam verpakken-rapport van ABN Amro.

Twee derde van de consumenten vindt duurzame verpakkingen belangrijk als ze groente en fruit kopen. Ruim een derde van de Nederlandse klanten is bovendien bereid daar meer geld voor te betalen. Ook wil de klant dat producten hygiënisch en lang vers blijven. In de praktijk is die combinatie van wensen ingewikkeld, want die laatst genoemde factoren worden juist door de verpakking gewaarborgd. In het persbericht schrijft ABN Amro dat dat komt doordat ‘consumenten nog onvoldoende bekend zijn met de milieu-impact van verschillende verpakkingsvormen en waarom een product wordt verpakt. Zo is het bij de keuze voor een verpakking ook belangrijk de CO2-uitstoot bij de productie en transport mee te wegen, alsook de houdbaarheid van een product om voedselverspilling te voorkomen.’

Ook bij de overheid is er steeds meer aandacht voor de schaduwkanten van plastic afval, schrijft de bank. Circulariteit is een focuspunt van zowel Nederland als de Europese Unie. Supermarkten en voedselleveranciers besteden bovendien meer aandacht aan duurzame en recyclebare verpakkingen. Niet eenvoudig, schrijft ABN Amro, want inkopers moeten naast de duurzaamheid van de verpakking rekening houden met functionele kenmerken, zoals de invloed op houdbaarheid, voedselveiligheid, gemak en aantrekkingskracht voor de consument, kosten en transporteerbaarheid.

Meer onderzoek

Volgens de bank is het voor supermarkten, levensmiddelen- en verpakkingsproducenten essentieel goed te onderbouwen welke verpakking gedurende de levenscyclus de minste milieu-impact heeft. Albert Jan Swart, Sector Econoom Industrie van ABN Amro: “Meer onderzoek kan helpen bij het bepalen van gezamenlijke doelen. Vooral supermarkten en hun grotere leveranciers maken al gebruik van Life Cycle Analysis (LCA) om te bepalen welke verpakking het meest duurzaam is.” Swart zegt bovendien dat verpakkingsleveranciers actiever kunnen inspelen op de duurzame ambities als de kosten van dergelijk onderzoek worden gedeeld. “Intensiever samenwerken en kennis uitwisselen, onder meer over de productie van monomaterialen, is cruciaal om productielijnen te verduurzamen en de recycling van alle verpakkingen een stap dichterbij te brengen.”

Blijvende verschuiving

De hoeveelheid plastic verpakkingsafval van consumenten is tijdens de coronacrisis met zo’n 15% toegenomen, benoemt Swart tot slot. Door de crisis is er minder vraag naar bulkverpakkingen voor horeca en meer vraag naar thuisverpakkingen. “Deze verschuiving is naar verwachting voor een deel structureel doordat het aantal werkplekken in kantoren wordt verlaagd en vaker thuiswerken de norm wordt.” 

Lees ook
ABN AMRO: CO2-voetafdruk Nederlandse varkens behoort tot laagste ter wereld

ABN AMRO: CO2-voetafdruk Nederlandse varkens behoort tot laagste ter wereld

2021 was een slecht jaar voor de Nederlandse varkenshouderij. Enerzijds lagen de prijzen voor varkensvlees laag, terwijl varkenshouders anderzijds geconfronteerd werden met hoge kosten. Maar er is ook goed nieuws.

KIDV lanceert Sustainable Packaging Support Tool

KIDV lanceert Sustainable Packaging Support Tool

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een step-by-step online tool gemaakt die kan helpen als je een duurzame verpakking ontwikkelt.

ABN AMRO: Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot opzegging 77.000 tijdelijke banen

ABN AMRO: Wet Arbeidsmarkt in Balans leidt tot opzegging 77.000 tijdelijke banen

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dient om vaste arbeidsrelaties aantrekkelijker te maken dan flexibele contracten. Deze wet behoeft verdere uitwerking blijkt uit econometrisch onderzoek van ABN AMRO. Nu stappen werkgevers over op zzp’ers en ontslaan flexwerkers. Ook pakt WAB nadelig uit voor vrouwen, jongeren en lager opgeleiden en leidt niet tot...