‘Etiket peutermelk voldoet niet altijd aan regels’

nvwa

Bijna één op de drie etiketten van peutermelkproducten voldoen nog altijd niet volledig aan de regels. Dat blijkt uit NVWA-onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd. De situatie is wel verbeterd ten opzichte van 2014. In 2014 voldeed slechts 15 procent van de etiketten van onderzochte producten aan de wettelijke eisen. Vorig jaar was dit 68 procent bij de eerste inspectie.

De NVWA lette bij het onderzoek op etikettering, presentatie en reclame van peutermelk. De samenstelling of kwaliteit van peutermelk werd niet onderzocht.

Van de onderzochte 25 beoordeelde producten peutermelk van 16 fabrikanten voldeden er 17 aan de wetgeving. 'Voldoen' betekent dat alle regels met betrekking tot het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op etikettering, reclame en presentatie correct zijn toegepast.

Ten onrechte claims gevoerd

Bij zeven producten was sprake van een overtreding van de claimsverordening. Zo werd bijvoorbeeld de voedingsclaim 'geen suiker toegevoegd' op een product aangetroffen, terwijl dit alleen vermeld mag worden als ook op het etiket staat dat er van nature aanwezige suikers in het product zitten. Dat was niet het geval.

Een ander voorbeeld van een overtreding was de claim ‘licht(er) verteerbaar' op twee geitenmelkproducten. Wetenschappelijk is niet bewezen of geitenmelk lichter verteerbaar is, en het is onduidelijk wat dit precies betekent.

Geen aparte regels meer

In de EU-verordening 609/2013, die van toepassing is sinds 20 juli 2016, staan geen aparte regels meer voor peutermelk. Peutermelk valt onder de Europese (en nationale) regels voor gewone levensmiddelen. Dat neemt niet weg dat nog steeds geen ongeoorloofde gezondheidsclaims voor deze producten mogen worden gedaan.

Kwetsbare groep

De NVWA houdt intensief toezicht op de etiketteringsregels, presentatie en reclame van zuigelingen- en peutermelk, ook omdat het hier gaat om een groep kwetsbare consumenten.

Bij geconstateerde overtredingen tijdens de vorige inspectieronde in 2014 zijn bestuurlijke boetes opgelegd en stringentere maatregelen genomen. Dit heeft volgens de NVWA in veel gevallen effect gehad, omdat het aantal geconstateerde overtredingen in 2016 is verminderd.

Zelfregulerig

Fabrikanten van zuigelingenvoeding hebben in 2015 een systeem van zelfregulering opgezet voor etikettering en reclame voor zuigelingenvoeding. Dit zelfreguleringssysteem heeft er waarschijnlijk eveneens aan bijgedragen dat de wetgeving bij de deelnemende peutermelkfabrikanten beter is nageleefd.

De NVWA gaat in 2017 en 2018 beoordelen of dit zelfreguleringssysteem in de praktijk inderdaad leidt tot betere naleving.

Lees ook:

Lees ook
Zuivelprijs zal flink dalen door coronacrisis

Zuivelprijs zal flink dalen door coronacrisis

Melkveehouders krijgen het zwaar te verduren door de Covid-19-pandemie, waarschuwen economen van Rabobank. De bank verwacht dat de zuivelketen tot ver in 2021 geraakt zal worden door de crisis. Vooral de export zal flink lager uitvallen. Het gaat nu nog goed met zuivelbedrijven. Hamstergedrag van consumenten heeft voor een piek gezorgd in de vraag...

Kathy Fortmann van FrieslandCampina: ‘Leiding geven, daar ben ik ingerold’

Kathy Fortmann van FrieslandCampina: ‘Leiding geven, daar ben ik ingerold’

Kathy Fortmann leidt FrieslandCampina Ingredients, een van de vier business groups van de zuivelcoöperatie. De Amerikaanse speelde een grote rol bij de recente herstructurering van de ingrediëntentak. Ze vertelt over de reorganisatie, de toekomst voor de ingrediëntentak en haar liefde voor fietsen. Fortmann woont al een aantal jaar in...

Drie redenen om vlees- en zuivelbenamingen te beschermen

Drie redenen om vlees- en zuivelbenamingen te beschermen

Hoe noem je plantaardige vlees- en zuivelvervangers? Benamingen als vegetarische worst of sojamelk roepen discussie op. Annette Toft, directeur van de Deense landbouw- en voedingsraad in Brussel en voorzitter van de werkgroep levensmiddelen van Copa-Cogeca, geeft drie redenen om vleesbenamingen te beschermen.