Europese raad pakt oneerlijke handelspraktijken aan

Landbouw handel

In de Europese Raad is vandaag een wet goedgekeurd die de positie van boeren moet versterken. Met een aantal nieuwe richtlijnen wil de EU oneerlijke handelspraktijken aanpakken en kleine(re) landbouwondernemers meer zekerheid geven.

De richtlijnen moeten bescherming bieden aan kleine en middelgrote ondernemingen met een jaaromzet minder dan 350 miljoen euro. Deze ondernemingen zijn afhankelijk van grotere spelers op de markt en hebben vaak geen alternatieven om hun producten bij de consument te krijgen. De richtlijnen moeten garanderen dat de waarde van het product eerlijker wordt verdeeld in de supply chain.

Regels

De oneerlijke handelspraktijken die volledig verboden worden zijn betalingsachterstanden voor bederfelijke landbouw- en voedselproducten, last-minute order-annuleringen, eenzijdige of retroactieve wijzigingen in leveringsovereenkomsten, misbruik van vertrouwelijke informatie en vergelding of dreiging van vergelding tegen de leverancier.

Wanneer er een specifieke overeenkomst is aangegaan tussen de twee partijen gelden andere regels voor handel. Voorbeelden hiervan zijn een koper die onverkochte producten retourneert aan de leverancier, een leverancier die betaalt voor de promotie of marketing van voedselproducten die door de koper worden verkocht, en kosten voor het opslaan, weergeven of noteren van agrofoodproducten.

Handhaving

Om deze regels door te voeren, moeten er handhavingsautoriteiten worden aangesteld. Deze organisaties houden toezicht op de naleving van regels. De autoriteiten kunnen op eigen initiatief of op basis van een klacht een onderzoek instellen en boetes opleggen. Na de officiële publicatie van de richtlijn in het publicatieblad van de EU hebben Europese lidstaten 24 maanden de tijd om deze richtlijnen aan te passen in hun wetgeving en daarna nog 6 maanden om de bepalingen toe te passen.

Kritiek

De supermarktbranche was eerder gematigd enthousiast over het wetsvoorstel. Volgens brancheorganisatie CBL zal de uitbreiding van de wet ervoor zorgen dat grote food-multinationals aanspraak kunnen maken op dezelfde bescherming, met als gevolg hogere prijzen voor de consument.

Lees ook
Europese Commissie start investeringsfonds tegen vergrijzing Europese landbouw

Europese Commissie start investeringsfonds tegen vergrijzing Europese landbouw

Een Europees investeringsfonds van €1 miljard moet verdere vergrijzing van de Europese landbouwsector tegengaan. Het fonds is ingesteld door de Europese Commissie (EC) en de Europese Investeringsbank.  Binnen de EU is slechts 5% van de boeren jonger dan 35 jaar en 11% jonger dan 40 jaar. Uit onderzoek van de EC onder 7.500 boeren...

Trump dreigt met importheffingen op Europese voedingsmiddelen

Trump dreigt met importheffingen op Europese voedingsmiddelen

Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen op 11 miljard dollar aan goederen uit de Europese Unie. Op de voorlopige lijst staan veel voedingsmiddelen. De Verenigde Staten is het niet eens met de subsidie die vliegtuigmaatschappij Airbus krijgt vanuit de Europese Unie (EU). Uit onderzoek van de World Trade Organization (WTO) zou namelijk...

Europese dokters willen voedingswaarde-labels op alcohol

Europese dokters willen voedingswaarde-labels op alcohol

Op etiketten van alcoholische dranken moet komen te staan wat de ingrediënten zijn en wat de voedingswaarde is van de drank. Dat vindt de Europese organisatie voor artsen, CPME. Het Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) doet een oproep aan de Europese Unie om voor alcoholische dranken dezelfde regels te stellen als...