FNLI: meer stappen zetten voor behoud organisch materiaal

De FNLI vindt dat nog te vaak waardevolle organische materialen uit de agrifoodketen door de overheid als afvalstof worden bestempeld. Hoogwaardig gebruik wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. De branchevereniging is positief over het aannemen van de fosfaatmotie in de Tweede Kamer eerder deze week, maar meent dat er meer stappen moeten worden gezet.

De Tweede Kamer nam op 8 maart een motie aan van Remco Dijkstra (VVD) en Agnes Mulder (CDA), waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te spannen voor het toekennen van een einde-afval status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, zoals fosfaat. Deze status maakt internationale handel in deze nutriënten eenvoudiger, waardoor de business case voor recycling ervan verbetert, stelt de FNLI. Herwinning en hergebruik van onder andere fosfaat is cruciaal voor verduurzaming van de voedselproductie, waarin kostbare en eindige nutriënten niet zomaar verloren kunnen gaan.

Green Deal

De FNLI is zeer tevreden met de motie en kijkt dan ook uit naar uitvoering ervan door het kabinet.

Ook de vorige week ondertekende internationale Green Deal, waarmee de North Sea Resources Roundabout werd opgericht, noemt de FNLI een grote stap vooruit in het streven naar een circulaire economie. Landen rondom de Noordzee gaan samenwerken om handel in grondstoffen, bijproducten en reststromen te vereenvoudigen, door gezamenlijk wettelijke belemmeringen hieromtrent op te heffen en hun interpretatie van afvalwetgeving beter op elkaar af te stemmen.

De FNLI stelt erop te rekenen dat Nederland zich ook in Brussel actief blijft inzetten op continue verbetering van wetgeving en beleid.

Lees ook:

 
Meer over
Lees ook
FNLI: “Infrastructuur om impuls te geven aan energietransitie ontbreekt”

FNLI: “Infrastructuur om impuls te geven aan energietransitie ontbreekt”

Donderdag 24 maart hebben brancheverenigingen FNLI en VNP namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie (CES) van aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 willen verminderen en wat daarvoor nodig is. Volgens de verenigingen sluiten de huidige randvoorwaarden...

Branchevereniging VNV aangesloten bij FNLI

Branchevereniging VNV aangesloten bij FNLI

De Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie (VNV) heeft zich aangesloten bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Maarten Elsinga, CEO Zwanenberg Food Group gaat VNV vertegenwoordigen in het FNLI-bestuur.

Tienpuntenplan  2019 - 2025 FNLI

Tienpuntenplan 2019 - 2025 FNLI

De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven maken de leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werk van een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biotische en abiotische materialen/stromen.