FNLI: “Infrastructuur om impuls te geven aan energietransitie ontbreekt”

FNLI logo

 

Donderdag 24 maart hebben brancheverenigingen FNLI en VNP namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie (CES) van aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 willen verminderen en wat daarvoor nodig is. Volgens de verenigingen sluiten de huidige randvoorwaarden van verduurzaming onvoldoende aan op de ambities van bedrijven die dat willen. 

FNLI vertegenwoordigt de voedingsmiddelenindustrie, een van de negen sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, die samen ‘Cluster 6’ vormen. De bedrijven onderschrijven de klimaatdoelstellingen, maar geven aan dat de huidige middelen voor verdere verduurzaming niet toereikend zijn. Zo lopen energiekosten op terwijl er tegelijkertijd onvoldoende handelingsperspectief wordt geboden om te investeren in innovatieve verduurzamingstechnieken. Met de CES zetten de brancheverenigingen een stap om de zichtbaarheid van Cluster 6 te vergroten en aandacht te vragen voor de benodigde randvoorwaarden om de klimaatambities te kunnen waarmaken.

Infrastructuur

Bedrijven hebben toegang nodig tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie. Naast de infrastructuur is ook coördinatie over de regio’s en provincies heen noodzakelijk, omdat veel mogelijke oplossingen van de knelpunten op regionaal of provinciaal niveau liggen. Dilemma s rondom de infrastructuur zijn onder andere de vergunningsprocedures en de bepaling van welk verzoek van een bedrijf wanneer wordt uitgevoerd.

Verder inventariseren van behoeften
Met het rapport zijn de inzichten van de deelnemende bedrijven in kaart gebracht. Met de inbreng van een groeiend aantal deelnemende bedrijven en samen met provincies en netbeheerders wordt de dekkingsgraad van deze CES steeds verder verhoogd. Er wordt ingezet op het verder inventariseren en zichtbaar maken van de knelpunten en behoeften vanuit Cluster 6 en op het versterken van de Regionale Energie Strategie.

Bron: FNLI

Thema's
Lees ook
De beste energieleverancier voor jouw bedrijf kiezen

De beste energieleverancier voor jouw bedrijf kiezen

Je hebt inmiddels al een paar jaar je eigen bedrijf of misschien regel jij de financiële zaken bij het bedrijf waar je nu voor werkt. Het bedrijf zit al die tijd bij dezelfde energieleverancier en je zit eraan te denken of er geen andere leveranciers zijn die wellicht goedkoper kunnen zijn. Het enige probleem is dat je geen idee hebt waar je kunt beginnen...

Wereldbank verwacht hoge voedselprijzen tot eind 2024

Wereldbank verwacht hoge voedselprijzen tot eind 2024

De prijzen van basisproducten zoals energie en voedsel blijven nog enkele jaren hoog, zegt de Wereldbank. Volgens het nieuwste Commodity Markets Outlook-rapport duurt dit nog tot eind 2024.

FrieslandCampina publiceert klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’

FrieslandCampina publiceert klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’

Als onderdeel van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet publiceerde FrieslandCampina vorige week het klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’. Uiterlijk in 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie...