Foodindustrie heeft behoefte aan technici

De levensmiddelenindustrie heeft meer technische en technologische mensen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Dat stelt de Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed in haar visiedocument 'Leren en werken, werken en leren'.

"De uitstroom van beroepsopleidingen is momenteel onvoldoende om uittredend personeel te vervangen", zegt Anton Ooijen, projectleider Human Capital Agenda (HCA) namens de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI).

Om hier verandering in te brengen stelt de Taskforce voor om opleidingen beter op de arbeidsmarkt aan te laten sluiten door de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te intensiveren.

De levensmiddelenindustrie is de grootste tak van de Nederlandse industrie. Zo´n duizend bedrijven en 133.000 werknemers zijn samen goed voor 22 procent van de totale industriële productie. "Maar waar kennis en innovatie zich in een razend tempo ontwikkelen, blijft de toestroom van afgestudeerden met de juiste papieren flink achter. Er is vooral vraag naar technisch en technologisch geschoold personeel. Naar schatting zijn er tot 2022 rond de 1600 arbeidsplekken die nu niet ingevuld kunnen worden", zo stelt de Taskforce HCA Food & Feed.

Regio

Het gepresenteerde visiedocument moet daar verandering in brengen. Bijvoorbeeld door beroepsonderwijs in regio’s te verdelen die goed aansluiten op de behoeften van het regionale bedrijfsleven, door meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid van personeel of door samen te werken rond de werving van studenten.

“De levensmiddelensector biedt baanzekerheid”, zegt Anton Ooijen. “Maar de uitstroom van beroepsopleidingen is op dit moment kwalitatief en kwantitatief onvoldoende om uittredend personeel te vervangen. Om de allerbeste kennis te bieden, moeten industrie en onderwijs efficiënter met elkaar gaan samenwerken”, aldus Ooijen.

FutureProef

Naast het visiestuk organiseert de levensmiddelenindustrie ook activiteiten om zich te presenteren aan jongeren met technische interesse. De FNLI organiseert van 2 tot en met 8 november in Noord-Nederland voor het eerst de Week van de Levensmiddelenindustrie, onder de noemer ‘FutureProef’. Met gastlessen, praktijkbezoeken aan fabrieken en andere activiteiten kunnen jongeren op een toegankelijke manier kennismaken met de diverse arbeidskansen die de levensmiddelenindustrie biedt.

Lees ook:

‘Food heeft geen gezicht' (18 februari 2010)

Meer over