FrieslandCampina publiceert klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’

FrieslandCampina Klimaatplan

Als onderdeel van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet publiceerde FrieslandCampina vorige week het klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’. Uiterlijk in 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.

In het klimaatplan richt FrieslandCampina zich op de gehele keten. In de eigen bedrijfsactiviteiten stelt het bedrijf zichzelf een reductie van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2015 ten doel. Reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt hier de komende jaren onder andere van het gebruik van niet-fossiele (groene) energie in productie en transport, en optimalisatie van de productievoetafdruk. 

Bij de productie van melk op de leden-melkveebedrijven is het doel een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 33 procent ten opzichte van 2015. Dat gebeurt bijvoorbeeld door verdere optimalisatie van landbouwpraktijken, voer (bijvoorbeeld door het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in veevoer), het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot afkomstig van koeien verminderen, groene zon- en windenergie van het boerenerf en stalmaatregelen.

In de toeleveringsketen van grondstoffen en de levering van producten, zoals verpakkingen, inkoop van basiszuivel en suiker, is het doel de broeikasgasuitstoot met 43 procent te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015. Om deze doelstelling te realiseren werkt FrieslandCampina nauw samen met zijn leveranciers.

Het wereldwijd toonaangevende instituut Science Based Targets initiative (SBTi) valideert momenteel FrieslandCampina’s klimaatdoelen.

Additionele investering

FrieslandCampina gaat uit van een additionele investering van ongeveer 1,5 miljard euro tot 2030 om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Een deel hiervan financiert het bedrijf via de prijsstelling van duurzaam geproduceerde zuivel en via algemene middelen zoals bestaande overheidssubsidies.

Tussen 2015 en 2021 heeft FrieslandCampina de broeikasgasemissies binnen de onderneming al met 28 procent gereduceerd door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene energie. De broeikasgasuitstoot van de ruim 10.000 bij de coöperatie aangesloten melkveebedrijven daalde tussen 2015 en 2021 met 12,5 procent, onder andere door maatregelen op het gebied van groene energie, mestverwerking en veevoer.

Het klimaatplan van FrieslandCampina maakt deel uit van het integrale duurzaamheids-programma Nourishing a better planet.

Bron: FrieslandCampina

Lees ook
FrieslandCampina voegt productie dagverse zuivel Rotterdam en Maasdam samen

FrieslandCampina voegt productie dagverse zuivel Rotterdam en Maasdam samen

FrieslandCampina heeft het voornemen om de productie en logistiek van dagverse zuivel in Rotterdam samen te voegen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. Hiermee wil het bedrijf stappen zetten in de transitie naar een productportfolio met meer focus op zuivelproducten met toegevoegde waarde. Door...

Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2021

Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2021

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op dinsdag 15 maart 2022 de jaarrekening van FrieslandCampina over 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening over 2021 van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

FrieslandCampina investeert in derde PET-lijn voor productielocatie Aalter

FrieslandCampina investeert in derde PET-lijn voor productielocatie Aalter

FrieslandCampina investeert in een derde PET-lijn voor zijn vestiging in Aalter. Met deze lijn wil het bedrijf aansluiten bij het in 2020 gepresenteerde duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet.