Frisdrankensector gaat energie besparen

DEN HAAG - De frisdrankensector gaat zo'n 2 procent per jaar gaat besparen op energiekosten. In 2020 moet dat een besparing 30 procent opleveren.

Dat staat in een convenant dat de vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en vier grote leden (Coca-Cola Enterprises, Vrumona, Refresco en United Softdrinks) maandag sluiten met de overheid.

De Meerjarenafspraken Energie-Efficiency zijn vrijwillige, maar niet vrijblijvende convenanten tussen overheid en het bedrijfsleven om zuiniger om te gaan met energie.

De kern van deze Meerjarenafspraak is om de hoeveelheid benodigde energie per eenheid van een product te verminderen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de processen binnen, maar ook buiten het bedrijf. De bedrijven worden ondersteund door SenterNovem.

De bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak vertegenwoordigen 80 procent van het energieverbruik van de sector.

Lees ook:
Helpen bij de bierproductie in Eritrea (18 juni 2009)

Kraft bespaart door biomethaaninstallatie (19 september 2008)

Campina: energiebesparing steeds lastiger (31 juli 2006)

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:
Alle berichten over energie