Fusions wil 50 procent minder verspilling

WAGENINGEN -  Europees samenwerkingsverband Fusions, dat dit jaar start, mikt op een efficiënter gebruik van hulpbronnen en 50 procent minder voedselverspilling in de keten in 2025.

Wageningen UR Food & Biobased Research is initiatiefnemer en coördineert het project.

Binnen Fusions (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) gaan 21 partners uit 13 landen nauw samenwerken.

Het gaat onder meer om universiteiten, consumentenorganisaties en bedrijven. Ook het LEI, onderdeel van Wageningen UR, levert een bijdrage.

Platform

80 Andere stakeholders in de voedselketen gaan Fusions ondersteunen, onder meer door deel te gaan nemen in het Europese multi-stakeholderplatform.

Het gaat daarbij om bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, nationale platforms, kennisinstituten en consumentenorganisaties.

Jaarlijks 76 kilo verspild

Nu nog wordt in Europa naar schatting 76 kilo voedsel per persoon per jaar verspild. In Nederland ligt dit op ruwweg 43 kilo per persoon per jaar.

In veel Europese landen zijn inmiddels initiatieven ontplooid om voedselverspilling tegen te gaan. Die kennis en ervaring wordt nu samengebracht met Fusions.

Verspilling voorkomen

De samenwerking wil een gedeelde visie en strategie ontwikkelen om in de gehele keten voedselverspilling te voorkomen met behulp van innovaties.

Te denken valt aan eenduidige labeling, bijvoorbeeld over de houdbaarheidsdatum van een product, innovaties in de keten om de houdbaarheid te vergroten of sociale innovaties die ontstaan vanuit de maatschappij.

Haalbaarheidsstudies

De komende 4 jaar worden onder Fusions-paraplu haalbaarheidsstudies uitgezet, beleidsadviezen uitgewerkt en communicatie- en bewustwordingscampagnes opgezet.

De komende weken worden de laatste details ingevuld zodat het project dit jaar van start kan gaan.

De Europese Commissie heeft een budget van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement