Gerichter toezicht voor Cargill en Lamb Weston

DEN HAAG - Cargill en Lamb Weston/Meijer krijgen voortaan minder NVWA-inspecteurs over de vloer. Deze andere vorm van toezicht wordt mogelijk omdat de NVWA met beide foodbedrijven een convenant heeft afgesloten.

In het convenant is onder meer afgesproken dat de fabrikanten hun HACCP-systeem verplicht delen met de NVWA. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om incidenten en de afhandeling ervan.

Vertrouwen

De NVWA heeft vertrouwen in de eigen controlesystemen van Cargill en Lamb Weston/Meijer. Dit omdat beide bedrijven hebben aangetoond dat deze systemen de voedselveiligheid en diervoederveiligheid waarborgen.

Door de ondertekening van het convenant krijgen beide bedrijven nu voortaan minder controles.

Eerder dit jaar sloot de NVWA ook in andere bedrijfssectoren dergelijke convenanten af.

Vernieuwd toezicht

Het afsluiten ervan met afzonderlijke bedrijven en koepelorganisaties is onderdeel van een vernieuwd toezicht van de NVWA.

De autoriteit wil hiermee ruimte geven aan bedrijven die zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van wet- en regelgeving.

Wel moeten bedrijven en organisaties die een convenant willen afsluiten goed kunnen onderbouwen dat ze veilig voedsel of veilige producten leveren.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement