Gezond eten houdt ouderen fit

Manifest Gezond eten

Uit onderzoek van Louis Bolk Instituut blijkt dat de kwaliteit van leven van ouderen verbetert als overheid en zorgverzekeraars meer investeren in verse groenten en meer bewegen in de natuur. Dit vermindert ook de totale ziektelast met 5 procent en levert minimaal 30 procent milieuwinst op. Dit staat in het pamflet 'Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn' dat 18 organisaties op 8 maart aan de staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn aanboden. Tijdens deze bijeenkomst kondigde Van Rijn de start aan van de “Landelijke Beweging Gezonde Voeding voor Ouderen”.

Het onderzoek

Het Louis Bolk Instituut deed onderzoek onder 105 bewoners van Woonzorgcentrum Insula Dei Huize Kohlmann in Arnhem. Uit het onderzoek blijkt dat door verse, lokale en herkenbare producten te gebruiken ondervoeding onder ouderen in zorginstellingen afneemt. Ook beleven ouderen meer plezier aan hun maaltijd.

Gezond eten is goed voor iedereen. Met een gezond eetpatroon - meer groenten en fruit, noten, peulvruchten, minder vlees – neemt de kans op vroegtijdig overlijden en hart- en vaatziekten met 15 tot 20 procent af. Ook meer bewegen in de natuur draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Door meer groenten te eten in plaats van vlees, neemt het mestoverschot af, besparen we veel energie, grondstoffen, CO2-uitstoot en water.

Pamflet 'Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!'

Daarom hebben 18 organisaties het pamflet 'Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!' opgesteld. Het pamflet omvat zes punten.

  1. Positieve initiatieven rond voeding voor ouderen structureel verder ondersteunen met een programma gericht op gezonde voeding voor ouderen in zorginstellingen en wijken.
  2. Het aanstellen van een Minister van Voedsel & Gezondheid, die op alle beleidsterreinen integraal en daadkrachtig een gezonde levensstijl bevordert.
  3. Verder investeren in het promoten van gezonde voeding. Meer groenten en fruit uit de streek, meer plantaardige eiwitten en minder vlees en ongezonde producten
  4. Burgers stimuleren om actief bezig te zijn, liefst buiten in de natuur.
  5. In 2020 een substantieel deel van het zorgbudget te besteden aan het bevorderen van een gezonde levensstijl.
  6. Onderzoek financieren op het gebied van preventie, complementaire zorg, voedsel als medicijn, kwaliteitsproducten en natuur-inclusieve landbouw, groen in de stad, landschapsherstel en positieve gezondheid.

De initiatiefnemers

De initiatiefnemers voor het pamflet zijn Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut.  Natuur en Milieufederatie Noord-Holland maakt Noord-Holland mooier, gezonder en duurzamer. Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

Lees ook:

Lees ook
Radboudumc wil eigen voeding gezonder maken

Radboudumc wil eigen voeding gezonder maken

Vanaf 2022 gaat het Radboudumc over op gezonder voedsel, zo laat het universitair medisch centrum weten.

Louis Bolk Instituut verjongt en vernieuwt

Louis Bolk Instituut verjongt en vernieuwt

Het Louis Bolk Instituut, een onafhankelijk kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, verjongt en vernieuwt. Naast de nieuwe directeur Ilse Geijzendorffer en nieuwe onderzoekers, komt er een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht in de persoon van Anne-Marie Spierings. Daarnaast is er een nieuwe website gelanceerd en staan er...

Gezond, milieu- en diervriendelijk eten

Gezond, milieu- en diervriendelijk eten

Tussen de twintig en dertig procent van de menselijke uitstoot van broeikasgassen is te danken aan de voedselindustrie. Wanneer iedereen het voedingspatroon aan zou houden zoals dit voorgeschreven wordt in de zogenaamde ‘Schijf van vijf’, zou een kwart van de totale CO2- en methaanuitstoot teruggedrongen kunnen worden. Dat concludeerden onderzoekers...