Herstel oceanen binnen één generatie mogelijk

Oceaan

Foto: Pixabay

Wereld Oceanen Dag, op 8 juni, staat in het teken van het leven op en in de oceaan. Overbevissing, verlies aan mariene natuur en vervuiling zijn nu grote problemen op zee. Het aanpakken van die problemen, en herstellen van oceanen is binnen één generatie mogelijk. Meerjarige samenwerking op internationaal en lokaal niveau is daarvoor noodzakelijk. Dat blijkt uit een wetenschappelijke studie eerder gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Uit de internationale studie door vooraanstaande mariene biologen blijkt dat tegen 2050 het herstel van de oceanen daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Maar volgens de wetenschappers is daar wel langjarig financieel commitment en internationale samenwerking voor nodig tussen overheden, burgers en commerciële bedrijven. Om het herstel van de oceanen een kans te geven moeten deze partijen de komende decennia samenwerken op drie doelstellingen: overbevissing een halt toeroepen, natuurlijke habitats herstellen en vervuiling terugdringen.

Overbevissing

Op de eerste twee domeinen is Marine Stewardship Council (MSC) al meer dan twintig jaar actief. MSC is opgericht door Unilever en het Wereld Natuurfonds, omdat overheden tekortschoten in het bestrijden van overbevissing. Inmiddels is MSC uitgegroeid tot een wereldwijde standaard voor duurzame visserij, onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Voor de Verenigde Naties en haar Sustainable Development Goal 14 ‘Leven in het water’, vormt MSC, met haar wereldwijd programma voor verduurzaming van visserijen, dan ook een onmisbare hoeksteen.

Hidde van Kersen, MSC programmadirecteur Benelux: “Ondanks recente verbeteringen, wordt wereldwijd nog altijd 1/3 van alle visbestanden overbevist. MSC strijdt tegen overbevissing door vissers en consumenten te stimuleren om te kiezen voor duurzame visserij. Op dit moment is 15% van alle wild gevangen vis afkomstig uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij. Vanuit MSC- Benelux werken we aan de verduurzaming van visserijen op de Atlantische Oceaan, maar ook dichterbij, zoals de Noordzeevisserij op platvis, en op garnalen en mosselen. Met de Nationale Postcode Loterij samen in het project ‘Vis voor Goed’ . Dit project werkt aan een duurzame manier van vissen met 25 kleinschalige visserijen in Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. Inmiddels heeft zo’n 90% van MSC- gecertificeerde visserijen allerlei verbeteringen doorgevoerd, als gevolg van het MSC-programma. Daar doen we het voor. Zo dragen wij bij aan gezonde visbestanden, aan het herstel van de oceanen, en aan een volhoudbare voedselvoorziening."

Aanpassen koopgedrag

Naast het commitment van overheden en bedrijven is de inzet van consumenten van groot belang. Uit recent internationaal marktonderzoek, dat MSC tweejaarlijks door Globescan laat uitvoeren onder meer dan 20.000 consumenten uit 23 landen, bleek dat 6 van de 10 ondervraagden (58%) hun koopgedrag al hebben aangepast om vis, schaaldieren en zeevruchten te beschermen. In Nederland geldt dat voor 52% van de ondervraagden.

Ook geeft 59% van de Nederlanders aan dat we, om de oceaan te redden, alleen vis en schaal- en schelpdieren uit duurzame bronnen moeten consumeren. Wat betreft de eigen bereidwilligheid is in Nederland 73% bereid om actie te ondernemen; zo wilt 30% van merk veranderen, of overstappen naar het eten van andere soorten (14%) of hun producten ergens anders kopen (12%).

Wereld oceanen dag

Vandaag, op 8 juni, is het Wereld Oceanen Dag. Op deze dag kan iedereen beslissen niet langer een bijdrage te willen leveren aan overbevissing. Dat kan al met kleine stappen die een grote impact hebben, zoals het bewust kiezen van duurzaam gecertificeerde visproducten.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
Nieuw wetenschappelijk ICES-advies: wijting, haring en makreel in 2021 overbevist

Nieuw wetenschappelijk ICES-advies: wijting, haring en makreel in 2021 overbevist

Marine Stewardship Council (MSC), het internationale keurmerk voor duurzame visserij, roept op tot dringende actie omdat ecologisch en economisch vitale pelagische visbestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan overbevist blijven. Dit komt doordat regeringen er al jarenlang niet in slagen om vangstquota af te spreken die de toekomst...

Rapport 'Stand in Water 2020' laat zien: Nederlandse visserij wordt duurzamer

Rapport 'Stand in Water 2020' laat zien: Nederlandse visserij wordt duurzamer

Circa 80% van de Nederlandse visserij neemt deel in het MSC-programma voor duurzame visvangst. En eenmaal erkend door het MSC-keurmerk, blijven visserijen werken aan verdere verduurzaming. Dat blijkt uit het rapport “Stand in het Water 2020” waarin een analyse is gedaan van alle 125 beoordelingen en controles die de afgelopen 15 jaar zijn uitgevoerd...

Belgisch gezondheidsinstituut: tweemaal per week vis ongezond

Belgisch gezondheidsinstituut: tweemaal per week vis ongezond

Het Vlaams Instituut Gezond Leven schroeft het advies om twee keer per week vis te eten terug naar één keer. Zware metalen in (vervuild) zeewater stapelen zich op in vissen en zeevruchten en belanden vervolgens op ons bord. Dat kan schadelijk zijn voor onze gezondheid.