Hogeslag Olst in zee met RBK-Group

Hogeslag Olst en RBK

Hogeslag Olst is gericht op de toekomst en wil zich blijven ontwikkelen. Ook betreft het ERP-softwarepakket. Het bedrijf heeft daarvoor gekozen voor het food-specifieke FOBIS-softwarepakket van de RBK Group. Het oude pakket sloot onvoldoende aan op de huidige eisen en men ging op zoek naar een nieuwe oplossing. Na er eerst een tijd mee gewerkt te hebben is nu opdracht gegeven om de gehele fabriek opnieuw te automatiseren met het FOBIS ERP-softwarepakket. Binnenkort wordt begonnen met de uitrol op de werkvloer en de gehele administratieve afhandeling op kantoor. Door de grote flexibiliteit van dit nieuwe pakket kan Hogeslag Olst optimaal aansluiten bij de klantwensen en garant blijven staan voor een sluitende goederenstroom, tracering. etc.

Hogeslag Olst BV begon haar activiteiten in 1921 als slachterij annex uitsnijderij voor koeien en kalveren te Den Nul. In de jaren negentig werd besloten de slachtactiviteiten te stoppen en zich uitsluitend te specialiseren in het uitbenen en verwerken van runderkarkassen. In 2001 werden de uitbeen- en verwerkingsactiviteiten overgeplaatst naar de huidige locatie aan de Industrieweg te Olst. Hier kon Hogeslag Olst doorgroeien tot een rundvleesproducent van toegevoegde waarde door verfijnde selectiemethodes.