Hoog Technologisch Eten peilt mening consumenten

EVMI_AgriFoodTechPlatform_Hoog Technologisch Eten

Het AgriFoodTech Platform peilt de komende maanden met het rondreizend concept Hoog Technologisch Eten de mening van consumenten over de toepassing van technologie binnen het voedselsysteem. Van juni tot en met oktober reist het concept door het land om de consument het menu van de toekomst voor te schotelen.

Hoog Technologisch Eten

Hoog Technologisch Eten is een initiatief van het AgriFoodTech Platform. Alexander Formsma (ZLTO): ‘We willen consumenten kennis laten maken met hoog technologisch voedsel. En, belangrijker nog, we vragen ze naar hun mening hierover. Wat vinden ze van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen en hoe ver mag het van hen gaan met techniek en voedsel?’

Met deze de enquête wil het AgriFoodTech Platform achterhalen hoe de consument tegen nieuwe foodtechnologieën aankijkt. Studenten van de HAS en de WUR analyseren de uitkomsten. Uit de resultaten van vorig jaar bleek dat een meerderheid van de 1300 proefmeesters van Hoog Technologisch Eten positief tegenover Indoor Farming, kweekvlees en 3D-geprint eten staat. Wel vraagt het overgrote deel zich af of deze voedselinnovaties wel gezond en veilig zijn.

Hoewel nieuwe voedselconcepten als paddenstoelen uit de grond komen, blijft de kennis over deze innovatieve foodstartups bij het grote publiek achterwege. Formsma: "De wereld en maatschappij veranderen en technologische ontwikkelingen gaan snel." Hoog Technologisch Eten daagt de consument uit om na te denken over de rol die technologie heeft in ons eten. De organisatie heeft de ambitie om dit jaar alle provincies aan te doen. Op de website staat alle informatie over de komende data en locaties.

AgriFoodTech Platform

Het AgriFoodTech Platform wordt gedragen door de volgende partners: LTO Nederland, FME, FNLI, de vier technische universiteiten (Wageningen, Delft, Eindhoven en Twente) en de onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij de Groene Tafel. Het ministerie van LNV ondersteund dit platform. Het doel is om de maatschappelijke betrokkenheid en dialoog over toepassing van techniek bij voedselproductie en -verwerking op gang te brengen en te verbreden.

?v=7nC3mZhmylM&feature=youtu.be&utm_source=Perslijst+zlto+%2B+agrarische+contacten&utm_campaign=922fa9be40-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e0fd7c240f-922fa9be40-146581998

   
Lees ook
Wat schaft de toekomst?

Wat schaft de toekomst?

Hoe voeden we de wereld over dertig jaar? In haar boek Wat schaft de toekomst? Bezoekt journalist Amanda Little een reeks pioniers in de voedselsector om een beeld te scheppen van de mogelijke oplossingen. Het wereldwijde voedselsysteem krijgt de komende decennia te kampen met grote uitdagingen, dat is zeker. Klimaatverandering en bevolkingsgroei kunnen...

Prijsstijging voedingsmiddelen in 10 jaar niet zo hoog geweest

Prijsstijging voedingsmiddelen in 10 jaar niet zo hoog geweest

De prijzen van voedingsmiddelen kenden de afgelopen maanden de hoogste stijging in tien jaar, meldt het CBS. Ten opzichte van een jaar eerder waren de voedselprijzen in mei met 3,8% gestegen. Sinds halverwege 2009 waren er alleen in januari 2013 en september 2017 vergelijkbare stijgingen te zien in de prijzen van voedsel. Vooral vlees en vis werden...

Van data naar productiviteit

Van data naar productiviteit

Met de razendsnelle ontwikkelingen in technologie en digitalisering, worden onze fabrieken continue slimmer en autonomer. Wat betekent dat voor de operators achter de besturingssystemen? En als verandering en vernieuwing de enige constante factoren zijn, wat komt er dan eerst, de tools of het gedrag? En als het gaat om gedrag, hoe kun je leren presteren...