Innovatie Versneller voor lanceren ‘idee op de plank’

opendesignaanpak315

ZOETERMEER - Veel bedrijven hebben ideeën voor nieuwe producten op de plank liggen, waar ze ooit nog wat mee willen, maar waarvan ze niet weten of het haalbaar is. Open Design Aanpak uit Zoetermeer wil met de Innovatie Versneller uitkomst bieden.

Voor het ontwikkelen van een idee naar een marktrijp product moeten veel vragen worden beantwoord, stelt Hans Kamphuis van het initiatief.

Het gaat dan om zaken als: is het idee nieuw, is het in serie te maken, hoe groot is de markt, kan er een octrooi verkregen worden, wie wordt de eerste afnemer, wie doet de distributie, hoe wordt het gepromoot en welke juridische zaken moeten geregeld worden? En ook: waar komt het geld vandaan om dit te realiseren?

Innovatie Versneller

De Innovatie Versneller wil deze vragen beantwoorden. Ook geeft het concept aan hoe het idee voor de markt ontwikkeld en gemaakt dient te worden om succesvol te worden.

Geïnteresseerden kunnen hun ‘idee op de plank’ op papier zetten (wat is het, wat lost het op en waarom is het een kansrijk product?). In een oriënterend gesprek met de Open Design Aanpak wordt het idee vervolgens beoordeeld.

Screening

Daarna wordt gezamenlijk bepaald hoe het idee wordt gescreend op nieuwheid, technische haalbaarheid en marktpotentie. Na deze screening worden de resultaten besproken. Vervolgens worden de vervolgstappen besproken om het idee te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Dat kan het bedrijf zelf doen, of met de hulp van de Open Design Aanpak. Partners in de Open Design Business Club kunnen behulpzaam zijn bij een succesvolle marktintroductie.

Voorbeeld: Kees kaas

Deze aanpak is sinds 2011 succesvol geweest voor een 5-tal bedrijven, waaronder Keesmakers uit Leiden, die samen met Albron melkvetvrije kaas Kees op de markt heeft gebracht, voor mensen met een koemelkallergie.

Open Design Aanpak wil minimaal 25 bedrijven de mogelijkheid bieden hun concepten te laten onderzoeken en vervolgens om te zetten in marktrijpe plannen.

De screening en de rapportage over de nieuwheid, maakbaarheid en marktkansen worden uitgevoerd voor 750 euro (exclusief btw). De onderzoeken worden uitgevoerd met hulp van ruim 100 studenten aan de faculteit Small Business en Retail Management.

Lees ook: