Insecten net zo geschikt als conventionele productiedieren

Bepaalde insectensoorten zijn minstens zo geschikt als voedselbron als conventionele productiedieren.Dat stelt Dennis Oonincx van Wageningen University. Hij promoveerde 6 januari op onderzoek naar de voedingswaarde en de milieu-impact van insecten als voedingsmiddel en diervoeder.

In zijn proefschrift gaat Oonincx in op de vraag of insecten een geschiktere voedselbron zijn dan conventionele productiedieren op basis van vijf criteria. Oonincx keek naar de reproductiecapaciteit, de voedingswaarde, de omzettingsefficiëntie, het gebruik van organisch afval als voedsel en duurzaamheid van insectenproductiesystemen.

In vergelijking met conventionele productiedieren blijken insecten een hogere reproductieve capaciteit te hebben, een vergelijkbare voedingswaarde en een hoge omzettingsefficiëntie. Hoewel sommige insecten organisch afval kunnen gebruiken als voedsel is dit zeer afhankelijk van zowel de insectensoort als van de gehanteerde definitie van afval.

Duurzaamheid

De data over de duurzaamheid van insectenproductiesystemen suggereren dat het energieverbruik weliswaar hoger is, maar het landgebruik en het verbruik van fossiele brandstoffen veel lager zijn. Verdere ontwikkeling van de insectenproductiesector zal daarom bijdragen aan een hogere duurzaamheid.

Lees ook:

Jumbo landelijk met insectenproducten (5 januari 2015)

Meer over
Lees ook
Voedseltrends op Anuga

Voedseltrends op Anuga

De inmiddels honderdjarige beurs Anuga in Keulen is een tweejaarlijks hoogtepunt waar honderden bedrijven hun nieuwe producten tonen. Die nieuwe producten bevestigen een aantal trends die al even spelen in de industrie, en laten zien in welke vorm die de komende jaren op de markt zouden kunnen verschijnen.

Gids etiketteren ligt klaar voor insectenproducten

Gids etiketteren ligt klaar voor insectenproducten

Het International Platform of Insects for Food and Feed (IPIFF) heeft een advies gepubliceerd voor het etiketteren van voeding op basis van insecten. De gids geeft aanbevelingen op het gebied van wettelijke eisen waaraan etiketten moeten voldoen, gezondheidsclaims, het aangeven van allergenen, de oorsprong en de verantwoordelijkheden van operators in...

Olga Haenen nieuwe lector INVIS Has Hogeschool

Olga Haenen nieuwe lector INVIS Has Hogeschool

Olga Haenen is sinds 1 januari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS). Het lectoraat richt zich op een veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis. Het lectoraat is een nauwe samenwerking tussen HAS en Wageningen Bioveterinary Research. Haenen...