Kabinet onderzoekt mogelijkheid tot vleesbelasting

Vlees supermarkt_pixabay

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om een heffing op vlees in te voeren, schrijft minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer. De vleesbelasting moet bijdragen aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 de helft van de door Nederlanders gegeten eiwitten uit plantaardige bronnen te laten komen.

Met een heffing op vlees wil kabinet ook de klimaatimpact van de veehouderij terugbrengen.  Coalitiepartijen VVD en CDA staan niet achter de vleesbelasting. CDA-Kamerlid Derk Boswijk denkt dat het niet het juiste middel is om gezonde keuzes te stimuleren. VVD-Kamerlid Thom van Campen wil dat de minister onderzoek doet naar andere opties om dit doel te behalen.

Vleescoalitie: ‘Vleesbelasting contraproductief idee’

De Vleescoalitie noemt het idee van een vleesbelasting ‘onzalig en contraproductief’. De organisatie schrijft: “Vlees is niet schadelijk, maar bevat juist voor de mens essentiële vitaminen en aminozuren die niet in plantaardige voedingsmiddelen voorkomen. Alleen al daarom zou de overheid vleesconsumptie niet moeten ontmoedigen.”Ook denkt de Vleescoalitie dat een vleesbelasting nauwelijks uitvoerbaar is, naar aanleiding van een publicatie van adviesbureau EY uit februari 2021, waarin gesteld wordt dat een vleesbelasting niet bijdraagt aan het verbeteren van milieu en volksgezondheid.

De Vleescoalitie benadrukt ook dat de Nederlandse vleesproductie wereldwijd behoort tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn. “Extra heffingen op de verkeerde plek in de productieketen maken de productie per saldo minder duurzaam. Heffingen op de boerderij jagen de veehouderij Nederland uit, waarna deze elders met meer milieubelasting en minder dierenwelzijn wordt voortgezet.”

ProVeg: ‘Meerderheid Nederlanders steunt vleesbelasting”

ProVeg Nederland schrijft dat een meerderheid van de Nederlanders achter het idee van een vleesbelasting staat. De organisatie liet een onderzoek uitvoeren door Kieskompas in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. 53% van de 8.575 correspondenten was het eens met een extra belasting op vlees.

Veerle Vrindts, directeur ProVeg Nederland: “De lage prijzen waartegen vlees nu in de supermarkt verkocht worden zijn oneerlijk. De kosten voor het milieu en onze gezondheid zijn er niet in meegenomen. Een prijsprikkel kan mensen stimuleren om gezondere en duurzamere keuzes te maken. Met de opbrengsten kan de prijs op gezonde plantaardige voeding omlaag worden gebracht, waardoor je aan de kassa uiteindelijk niet duurder uit bent."

Bron: Trouw; Vleescoalitie; ProVeg.

Thema's
Lees ook
Microplastics aangetroffen in vlees en zuivel

Microplastics aangetroffen in vlees en zuivel

Wetenschappers hebben microplastics aangetroffen in vlees, bloed en melk van Nederlandse koeien en varkens. Bijna 80 procent van de geteste vlees- en zuivelproducten bevatte microplastics. Dat blijkt uit een steekproef van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de Plastic Soup Foundation.

5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

5% minder varkensvlees verwerkt in eerste half jaar van 2022

Nederlandse slachterijen hebben in de eerste 23 weken van 2022 minder varkensvlees verwerkt, meldt Varkens.nl. 5 procent minder varkens werden geslacht in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

COV en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao voor Nederlandse vleessector

COV en vakbonden bereiken akkoord over nieuwe cao voor Nederlandse vleessector

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe tweejarige cao voor de circa 10.000 werknemers in de Nederlandse vleessector. De leden moeten nog stemmen over de cao.