Kabinet zoekt oplossingen voor personeelstekort

arbeidsmarkt_We are hiring_Pixabay

Foto: Pixabay

Het personeelstekort blijft een probleem volgens het kabinet. Op korte termijn neemt de krapte op de arbeidsmarkt iets af vanwege verminderde economische groei. Maar veel vacatures blijven open en op de langere termijn blijft het personeelstekort een structureel probleem in een aantal sectoren zoals het onderwijs, techniek en ICT.

“In de toekomst zijn er structureel minder werkenden”, meldt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. “Daar is geen simpele oplossing voor. We zullen moeten accepteren dat niet alles tegelijkertijd kan. Het kabinet is om die reden actief aan de slag met de fundamentele vraag hoe de economie en onze arbeidsmarkt er in de toekomst uit kan zien. Daarnaast moeten we ons extra inspannen om mensen naar werk te begeleiden, werkenden te stimuleren meer uren te maken en te zorgen dat werken ook aantrekkelijk is en mensen de juiste vaardigheden hebben. Bovendien zullen we banen slimmer en efficiënter moeten inrichten, om hetzelfde werk met minder mensen te doen. Dit betekent dat we allemaal aan de bak moeten: overheid, werkgevers en werknemers. Alleen samen houden we Nederland open.”

Het kabinet wil per sector kijken wat er precies nodig is. Daarnaast verkent het kabinet samen met sociale partners om meer uren werk te stimuleren en werk meer lonend en aantrekkelijk te maken. Ook wordt er gekeken hoe meer mensen, zoals mensen met een beperking of statushouders, aan de slag kunnen en wordt gekeken naar financiële ondersteuning voor zij-instromers.

Bron: Rijksoverheid

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Thema's
Lees ook
Industrie maakt opleiden en werken in de techniek aantrekkelijker

Industrie maakt opleiden en werken in de techniek aantrekkelijker

Bedrijven ervaren een tekort aan personeel terwijl er ruim een miljoen mensen geen werk hebben. Er lijkt sprake van een mismatch. Volgens Gert Jan Braam, Sector specialist Industry, ING Sector Banking, kunnen werkzoekenden sneller terecht in industrie dankzij slimme aanpak. Hij deelt het onderstaande bericht. Ruim een miljoen mensen staan langs...

Ministerie SZW geeft vier tips om je loopbaan een boost te geven

Ministerie SZW geeft vier tips om je loopbaan een boost te geven

Op dinsdag 1 november komt het STAP-budget voor de laatste keer in 2022 beschikbaar. Werkende Nederlanders kunnen deze subsidie gebruiken om zich verder te ontwikkelen en de positie op de arbeidsmarkt te versterken. In de aanloop geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vier tips om je loopbaan een boost te geven. 1. Maak prioriteit...

ABN AMRO: Herstel economie staat haaks op welzijn van werknemer

ABN AMRO: Herstel economie staat haaks op welzijn van werknemer

De economische groei in combinatie met het personeelstekort heeft een negatief effect op de werknemer. De werkdruk is gestegen, burn-out klachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de loonkloof tussen werkvloer en de top neemt toe.