KIDV keurt brancheverduurzamingsplan verpakken van Spirits NL goed

lege flessen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft het brancheverduurzamingsplan verpakken van Spirits NL goedgekeurd. Spirits NL is de branchevereniging voor producenten en importeurs van gedistilleerde dranken.

Verpakkingsmateriaal

Het accent ligt vooral op het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal in de sterkedrankensector bestaat voor 89 procent uit glas. Spirits NL streeft ernaar dat het gemiddelde gewicht van alle drankflessen in de branche in 2018 met minimaal 2 procent is verminderd. Dit levert bij gelijkblijvende afzet een besparing van ruim 1,1 miljoen kilo glas op. Daarnaast zet de sector in op het gebruik van lichtere dozen en compactere kartonsoorten.

Verduurzamingsplan

In totaal hebben nu dertien branches een verduurzamingsplan opgesteld, dat is getoetst en vastgesteld door het KIDV. Hiermee valt 88 procent van het verpakkingsgewicht dat op de Nederlandse markt wordt gebracht, onder een brancheverduurzamingsplan.

KIDV

In de plannen staan concrete en realistische hoogst haalbare doelen om product-verpakkingscombinaties te verduurzamen, gebaseerd op de prestaties van de koplopers uit de branche. Het KIDV laat de doelen toetsen door een commissie van wetenschappers. Het KIDV-bestuur heeft het verduurzamingsplan van SpiritsNL op 16 maart vastgesteld. Op 12 april is het plan aangeboden aan de raamovereenkomstpartijen, te weten de rijksoverheid, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees ook:

 
Lees ook
KIDV en KVK starten innovatief verpakken-uitdaging

KIDV en KVK starten innovatief verpakken-uitdaging

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Kamer van Koophandel (KVK) starten de Business Challenge Innovatief Verpakken. Deelnemers dienen een verpakkingschallenge vanuit een bedrijf in, waarna ze in contact kunnen komen met partijen die oplossingen bieden.

KIDV publiceert recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen

KIDV publiceert recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert de recyclecheck voor papier en karton verpakkingen. Het is een hulpmiddel voor professionals in de industrie om duurzame keuzes te maken bij het ontwerpen van een nieuw product of verpakking.

Huishoudelijk verpakkingsafval als grondstof

Huishoudelijk verpakkingsafval als grondstof

Met het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) zochten het KIDV, Rijkswaterstaat en MVO Nederland naar nieuwe toepassingen voor kunststofrecyclaat. Het programma laat zien dat er nog veel kansen liggen voor het hergebruik van plastic verpakkingsafval. Maar uit de pilots blijkt ook: een circulaire keten is er nog lang niet.