KIDV onderzoekt hergebruik consumentenverpakkingen

logo KIDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) doet onderzoek naar het duurzamer maken van consumentenverpakkingen. Vertegenwoordigers van twintig betrokken partijen uit allerlei sectoren kwamen afgelopen week bij elkaar binnen de commissie ‘Community of Practice Herbruikbare Verpakkingen’, waar zij de noodzaak en de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bespraken.

Naast resourcing en recycling van verpakkingen, is het herbruikbaar maken van consumentenverpakkingen ook een oplossing, aldus Chris Bruijnes van het KIDV. Naast het positieve effect op het milieu, dragen herbruikbare consumentenverpakkingen bij aan een goed imago voor producenten. Ook sluit het hergebruik aan bij de Europese richtlijn op het gebied van kunststof wegwerpplastics.

Toekomst consumentenverpakkingen

In tegenstelling tot verpakkingen als pallets en kratten die worden gebruikt bij het transport van producten tussen verschillende producenten, staat het hergebruik van consumentenverpakkingen nog in de kinderschoenen, volgens Marcel Keuenhof, verpakkingsexpert bij het KIDV. ‘Bij consumentenverpakkingen is alleen statiegeld goed ingeburgerd. Dit komt voornamelijk door de economische prikkel. Maar kunnen we consumenten zo ver krijgen dat zij ook uit vrije wil meedoen aan retoursystemen?’

Bestaande markt

Enkele kleine initiatieven op het gebied van herbruikbare verpakkingen bestaan al. Bedrijven als Pieter Pot in Rotterdam en het internationale concept Loop experimenteren hier al mee. Door de toenemende populariteit van e-commerce en bezorgdiensten wordt het marketing-aspect van verpakkingen kleiner en dus minder belangrijk. Dit biedt kansen om de verpakkingen aan te passen en te verduurzamen.

Uitdagingen

Er zijn echter ook uitdagingen. Herbruikbare verpakkingen zijn relatief duurder. Verder bestaat de vraag of herbruikbare verpakkingen daadwerkelijk bijdragen aan een verminderende milieu impact, en hoe vaak een verpakking hiervoor hergebruikt moet worden. Ook bestaan er nog veel vragen op het gebied van hygiëne en voedselveiligheid.

Meer informatie: www.kidv.nl

Lees ook
'Kunststofketen nog lang niet circulair'

'Kunststofketen nog lang niet circulair'

Het KIDV presenteerde afgelopen januari een reeks modellen, tools en verbeteropties die bedrijven die het Plastic Pact hebben getekend hard nodig hebben. We behoren tot de koplopers op het gebied van kunststofrecycling, maar er zit spanning tussen de kwantiteit en de kwaliteit,’ zegt Marieke Brouwer van Wageningen Food & Biobased Research...

KIDV keurt brancheverduurzamingsplan verpakken van Spirits NL goed

KIDV keurt brancheverduurzamingsplan verpakken van Spirits NL goed

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft het brancheverduurzamingsplan verpakken van Spirits NL goedgekeurd. Spirits NL is de branchevereniging voor producenten en importeurs van gedistilleerde dranken. Verpakkingsmateriaal Het accent ligt vooral op het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal in de sterkedrankensector...

KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken

KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken

Het Kennisinstituut Verpakken (KIDV) komt met het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Dit model beschrijft hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Alle aspecten van duurzaam verpakken staan inzichtelijk op een rij. Het model biedt bedrijven de mogelijkheid om vanuit diverse invalshoeken in te zoomen...