‘Laag veiligheidsbewustzijn bij Amsterdamse vleesverwerkers’

Noodknop

Foto: Wikimedia

Bij vijf Amsterdamse vleesverwerkers heeft de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) misstanden vastgesteld op het gebied van veilig en eerlijk werken. Dat schrijft de Inspectie SZW.

De overtredingen variëren van het niet-dragen van de verplichte beschermende kleding of het ontbreken van vereiste veiligheidsvoorzieningen tot vermoedelijke onderbetaling en niet-toegestane contante betalingen.

In totaal heeft de Inspectie SZW veertien waarschuwingen afgegeven voor onveilig werken en is in zes gevallen de productie zelfs tijdelijk stilgelegd. Volgens de Inspectie was "ondanks een goed georganiseerde branche, met een eigen RI&E (om risico's in kaart te brengen en in te perken), arbocatalogus en aanvullende afspraken over de arbeidsomstandigheden, het veiligheidsbewustzijn niet erg groot."

Bij één van de inspecties dachten zes werknemers - tevergeefs - aan de controle te kunnen ontsnappen door zich in het bedrijf te verstoppen. Het bedrijf moet de gegevens van deze medewerkers alsnog aan de Inspectie overhandigen. De inspectie krijgt nog een vervolg: de komende tijd worden de uitzendbureaus die personeel leverden gecontroleerd op onderbetaling, tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus.

Onder het personeel van slachterijen en vleesverwerkers is het aandeel buitenlandse werknemers - met name uit Oost-Europese landen - relatief groot.

Foodlog

Thema's
Lees ook
Procesveiligheid: van grondstof tot consument

Procesveiligheid: van grondstof tot consument

Als het om voeding gaat, moeten alle stappen in de keten veilig zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van je eigen proces, voor de schakel die je vormt in de levensmiddelenketen. In de levensmiddelenketen is het wettelijk verplicht om je proces in kaart te brengen en de risio’s te borgen.

Foodwatch haalt Knorr bouillonblokjes uit de schappen wegens giftige minerale olie

Foodwatch haalt Knorr bouillonblokjes uit de schappen wegens giftige minerale olie

Voedselwaakhond foodwatch heeft in verschillende Europese supermarkten de schappen van Knorr bouillonblokjes leeggehaald om consumenten te beschermen tegen gevaarlijke minerale oliën. Foodwatch beschuldigt fabrikant Unilever ervan de producten te blijven verkopen ondanks dat laboratoriumtests een verontreiniging met zogenaamde aromatische minerale oliën...

Cybersecurity  in de industrie | Vraag niet óf, maar wanneer het mis gaat

Cybersecurity in de industrie | Vraag niet óf, maar wanneer het mis gaat

Je denkt er liever niet aan: een aanval van hackers. Maar de actualiteit laat zien dat het tegenwoordig een reële dreiging is, en zeker ook voor de voedings-middelenindustrie. De vraag lijkt niet te zijn óf het gebeurt maar wanneer het jouw bedrijf overkomt. Ligt er een noodplan klaar voor het geval dát?