Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2021

Persafbeelding FrieslandCampina

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft op dinsdag 15 maart 2022 de jaarrekening van FrieslandCampina over 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft de ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening over 2021 van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

De ledenraad stemde in met het voorstel om 33 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve van de coöperatie en 8 miljoen euro te reserveren als rentevergoeding aan houders van ledencertificaten. Over het boekjaar 2021 wordt vanuit de algemene reserve 14 miljoen euro uitgekeerd in de vorm van een contante nabetaling (0,14 euro per 100 kilo melk).

Governance wijzigingen
Sybren Attema, voorzitter van het bestuur Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. en voorzitter raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., heeft een update gegeven over governance wijzigingen die de komende maanden verder worden uitgewerkt. Om de effectiviteit van het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen van de onderneming verder te versterken, is het voorstel om het coöperatiebestuur terug te brengen van negen naar acht personen en is de raad van commissarissen van plan het aantal commissarissen terug te brengen van dertien naar negen personen. Daarbij is de kijkrichting voor de raad van commissarissen dat er vier externe commissarissen en vijf coöperatiecommissarissen (leden van de coöperatie) zijn, waarvan minimaal drie coöperatiecommissarissen tevens lid zijn van het coöperatiebestuur. Hiermee komt er meer ruimte om commissarissen met specifieke competenties aan te trekken en daarmee het toezicht op de onderneming te versterken. De huidige volledige personele unie tussen de leden van het coöperatiebestuur en de leden raad van commissarissen worden hiermee losgelaten. 

Aangezien in december 2022 zowel de termijn van Angelique Huijben-Pijnenburg als Sandra Addink-Berendsen als coöperatiebestuurder aflopen, wordt het selectieproces voor twee coöperatiebestuurders opgestart. Ook wordt het selectieproces voor twee externe commissarissen in gang gezet in verband met het einde van de tweede termijn van René Hooft Graafland in december dit jaar en de sinds december 2021 bestaande vacature voor een externe commissaris.

Bron: Persbericht FrieslandCampina

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Thema's
Lees ook
Melkprijs stijgt naar recordhoogte

Melkprijs stijgt naar recordhoogte

De prijs die boeren voor melk krijgen ligt bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. FrieslandCampina hanteert in juli een garantieprijs van 60 cent per liter. Nooit eerder betaalde het bedrijf zoveel voor een liter melk.

Fairtrade verkopen stijgen met 11% in 2021

Fairtrade verkopen stijgen met 11% in 2021

De verkopen van producten met het Fairtrade keurmerk in Nederland stegen vorig jaar met 11%. Dat blijkt uit het jaarverslag van Fairtrade Nederland. De grootste stijgers in verkocht volume waren chocolade, koude dranken, koffie en thee.

Samenwerking FrieslandCampina en De Nieuwe Melkboer

Samenwerking FrieslandCampina en De Nieuwe Melkboer

FrieslandCampina en De Nieuwe Melkboer gaan samenwerken. Gezamenlijk gaan de bedrijven verder met het ontwikkelen van een lokale keten voor plantaardige zuivelalternatieven met een goed verdienmodel voor de boer.