LTO: Nederlanders overschatten voedseluitgaven

Beeld: Pixabay

Uit nieuw onderzoek in opdracht van LTO blijkt dat de gemiddelde Nederlander denkt zo’n 24% van zijn inkomen uit voedsel uitgeeft. Uit onderzoek van het CBS bleek dat in 2018 slechts 8% was.

Onderzoek

In het onderzoek gaf een representatieve groep van 1560 respondenten aan hoe veel van hun besteedbare inkomen zij dachten uit te geven aan voedsel. Achttien procent van de respondenten gaf aan dat zij 6-10 procent van het inkomen aan voedsel besteed. Meer dan driekwart gaf aan meer dan tien procent uit te geven. De grootste groep (22%) dacht in het hoogste uitgavepatroon (31-35%) te vallen. Dit lijkt niet te stroken met het eerdere onderzoek van het CBS.

LTO

De LTO gebruikt deze cijfers om aan te geven dat de consument niet altijd goed zicht heeft op zijn eigen consumptiepatroon, zoals ook uit eerdere resultaten bleek. De implicatie is dat de prijs van voedsel in sommige gevallen omhoog kan. Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland: “Boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. De consument, zowel in Nederland als de ons omringende landen, profiteert daarvan. Tegelijkertijd heeft de maatschappij steeds meer wensen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Daar hebben we oog voor. Boeren en tuinders investeren zelf veel in verduurzaming, maar zien dat te vaak niet terug in de prijs die ze voor hun producten krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich niet altijd realiseert hoe goedkoop het voedsel hier eigenlijk is.”

Lage uitgaven

Door de stijgende welvaart en dalende voedselprijzen zijn ook absoluut gezien zijn de uitgaven in voedsel laag. In 1960 gaf een Nederlands huishouden nog 30% uit aan voedsel en in 1980 nog 16%. Ook internationaal gezien is het uitgavecijfer laag in Nederland. Volgens de meest recente cijfers geeft een Brits en Italiaans huishouden zo’n 22% en een Deens huishouden zo’n 17% van het inkomen uit aan voedsel. Over het algemeen geldt dat hoe welvarender een gemeenschap is, hoe later de relatieve uitgaven aan voedsel. Nederland lijkt ook naast vergelijkbare landen weinig aan eten uit te geven. 

Bron: LTO Nederland

Lees ook
NVWA komt 3 augustus met definitieve lijst van besmette eieren

NVWA komt 3 augustus met definitieve lijst van besmette eieren

De pluimveehouders, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de supermarktsector hielden gisteren topoverleg. De belangrijkste uitkomst is dat het onderzoek naar de pluimveebedrijven waar fipronil is gebruikt wordt versneld. De NVWA heeft bekend gemaakt de definitieve lijst donderdagmiddag 3 augustus te publiceren. Nuancering Ook nuanceert...

Pluimveehouders boos over uitspraken NVWA

Pluimveehouders boos over uitspraken NVWA

Freek van Zoeren van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit (NVWA) adviseerde consumenten in het tv-programma Nieuwsuur voorlopig terughoudend te zijn bij het eten van eieren. Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) reageert hier verbolgen op. In het Radio 1 Journaal op 2 augustus noemde Eric Huber (voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij)...

Nederland onderschrijft de Dairy Declaration van Rotterdam

Vertegenwoordigers van de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, Land en Tuinbouworganisatie LTO Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en Wageningen University & Research hebben op 12 juni in Den Haag de Dairy Declaration van Rotterdam onderschreven. De Internationale Zuivelbond (IDF) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) ondertekenden dit statement tijdens de in oktober 2016 gehouden IDF World Dairy Summit in Rotterdam. Dairy Declaration De Dairy Declaration erkent de belangrijke betekenis van de zuivelsector wereldwijd. Bijvoorbeeld zuivel is een essentieel onderdeel...