Maximum chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding

etend kind

Beeld Tanaphong Toochinda via Unsplash

Het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO, onderdeel van de NVWA) brengt advies uit over een maximaal chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding van 0,01 mg/kg. BuRO wil met de sector in gesprek om de chloraatgehalten in voeding voor deze doelgroep te verlagen. 

Sinds 2018 stelt de NVWA vast dat de ‘maximum residue level’ (MRL) van 0,01 mg/kg voor chloraat wordt overschreden in zuigelingen- en peutervoeding. Voor andere voedingsmiddelen trad er recent een Wijzigingsverordening in werking waarin tijdelijke (hogere) MRL’s zijn vastgesteld, om een meer realistische limietwaarde te stellen, aldus de NVWA

Marktonderzoek van de Warenautoriteit laat zien dat een deel van de voedingsmiddelen een chloraatgehalte van 0,04 mg/kg of meer bevat. De sector geeft aan dat de geldende MRL voor zuigelingen- en peutervoeding moeilijk haalbaar is. Naar aanleiding hiervan heeft de directie Handhaven van de NVWA aan BuRO gevraagd:

1. Wat het effect op de voedselveiligheid is wanneer er hogere concentraties chloraat in de voeding specifiek bedoeld voor zuigelingen en peuters aanwezig is.

2. Bij welke concentratie chloraat er geen nadelige effecten op de gezondheid van deze doelgroep te verwachten is.

3. Hoe andere landen met dit probleem omgaan.

BuRO laat weten dat de geldende MRL van 0,01 mg/kg voldoende beschermend is. Bij gehalten boven de 0,04 mg/kg in kant-en-klaarproducten of melkpoeder voor zuigelingen en peuters kan het bureau een negatief gezondheidseffect niet uitsluiten bij langdurige consumptie. Incidenteel chloraat binnenkrijgen leidt niet zomaar tot acute gezondheidseffecten, maar langdurige hoge blootstelling kan leiden tot een verstoorde schildklierfunctie. BuRO beveelt aan het gehalte chloraat te verlagen in de voedingsmiddelen waar nu te veel in zit. 

Tussen Europese landen bestaan grote verschillen wat betreft de inrichting van toezicht en handhaving op chloraat in zuigelingen- en peutervoeding. De sector heeft inmiddels een EU-brede 'roadmap' opgesteld voor verlaging van het chloraatgehalte in zuigelingen- en peutervoeding, en heeft aangegeven dat de gehalten aan chloraat zijn verlaagd en het percentage overschrijdingen is gedaald.

Bekijk de website van de NVWA voor meer informatie en het gehele adviesrapport.

Lees ook
COV tegen verhoging NVWA-tarieven voor landbouwsector

COV tegen verhoging NVWA-tarieven voor landbouwsector

Vanaf 1 januari verhoogt het kabinet de NVWA-tarieven voor de landbouwsector. Van 100 naar 130 miljoen euro. De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is het niet eens met deze nieuwe tarieven en stuurt het onderstaande persbericht met de titel ‘Kabinet haalt opnieuw uit naar landbouw, met extreme NVWA-tarieven’.

NVWA neemt extra monsters in slachthuizen

NVWA neemt extra monsters in slachthuizen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigt aan tot eind 2022 extra monsters te nemen in slachthuizen van runderen, varkens, paarden, geiten en schapen. Dit gebeurt vanwege de resultaten van een proef met een nieuwe detectiemethode.

NVWA ontving afgelopen zomer ruim 450 meldingen vanwege hittestress bij dieren

NVWA ontving afgelopen zomer ruim 450 meldingen vanwege hittestress bij dieren

Zomer 2022 ontving de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 453 publieke meldingen over hittestress bij dieren. De meerderheid ging over gebrek aan schaduw en drinkwater voor dieren in de weide. Uiteindelijk leidden de klachten tot 12 schriftelijke waarschuwingen.

Op de hoogte blijven van alles wat er speelt in de voedingsmiddelenindustrie?

 

Abonneren