MeatNL voor duurzame vleesketen start

De Alliantie Verduurzaming Voedsel en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij slaan de handen ineen tot MeatNL.

Met dit netwerk wordt verduurzaming in varkens-, kalf-, rund- en pluimveevleesketens vanuit de markt verder ondersteund en gestimuleerd. Dat meldt Vlees+.

MeatNL richt zich op kennisdeling, advisering, matchmaking, pilotprojecten en het aanpakken van knelpunten die verduurzaming in de weg staan.

Duurzaamheidssystemen

Er wordt onder andere onderzocht hoe dierenwelzijn en milieu-aspecten geïntegreerd kunnen worden in duurzaamheidssystemen. Ook wordt gekeken of de import of export van duurzamer vlees mogelijk is.

Er is ook speciale aandacht voor het tot waarde brengen van alle delen van duurzamer gehouden dieren. Dit door pilots te starten met bedrijven uit de gehele keten.

Vierkantsverwaarding

Een betere vierkantsverwaarding  van duurzamer geproduceerd vlees is volgens MeatNL in het belang van alle schakels in de keten. Zo kunnen investeringen in duurzaamheid namelijk over een groter deel van het dier worden terugverdiend.

De Alliantie Verduurzaming Voedsel is een samenwerkingsverband van LTO Nederland, de FNLI, het CBL, de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Doel is de voedselketen te verduurzamen.

Lees ook:

Lees ook
Duurzaam wordt bedrijfsstrategie

Duurzaam wordt bedrijfsstrategie

Duurzame en transparante voedselketens. Hoe is de stand van zaken en wat zijn de toekomstverwachtingen? Drie experts geven hun visie, elk vanuit hun eigen vakgebied. Aan het woord: Koen Boone (Wageningen Economic Research), Eelke Westra (Wageningen Food & Biobased Research) en prof. dr. John Grin, (Universiteit van Amsterdam). “Bedrijven gaan...

De zeven beloftes van Bonduelle

De zeven beloftes van Bonduelle

Bonduelle heeft als missie om met plantaardige voeding een betere toekomst te creëren. Deze missie is vertaald in zeven beloftes. De onderliggende doelstellingen moeten in 2025 zijn behaald. General manager Ilonka Audenaerde en innovation manager Friek van Helden leggen uit hoe ze dat nastreven. Waarom is dit het moment voor Bonduelle om deze...

‘Vlees mag best duurder, maar laat de markt de prijs zetten’

‘Vlees mag best duurder, maar laat de markt de prijs zetten’

De leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) zijn niet principieel tegen een verhoging van de vleesprijs. Zij zijn echter van mening dat de markt de prijs moet zetten en dat die niet door middel van een heffing of belasting tot stand moet komen. Ook moet een eventuele prijsverhoging ten goede komen aan de gehele keten, dus ook naar...