Mechanisatie dringt voedselverspilling Nigeriaanse boerderijen terug

rijst

Het machinaal oogsten en dorsen van rijst kan voedselverspilling bij kleine rijstboeren in Nigeria tegengaan. Dit blijkt uit een experiment dat Wageningen University and Research uitvoerde met Olam Rice Nigeria.

Per hectare wordt er met machinaal oogsten en dorsen 479 kg minder voedsel verspild. Dat is niet alleen goed tegen voedselverspilling zelf; het levert de Nigeriaanse boeren ook meer inkomen op: zo’n 200 dollar per hectare. Hoewel het onlogisch klinkt, kan mechanisch oogsten en dorsen ook zo’n 1,7 ton CO2-equivalent aan uitstoot per hectare voorkomen. Ook keken de WUR-onderzoekers naar de sociaaleconomische impact van mechanisatie, zoals werkverdeling en de rol van vrouwen en jongeren. Olam trainde hiervoor lokale jongeren om met de machines te werken.

 

Adviezen

De WUR adviseert om mechanisatie een onderdeel te maken van de ontwikkeling van landbouwstrategieën voor het verminderen van voedselverspilling en het verhogen van voedselveiligheid en inkomen. Ook zouden maaiers en dorsers beter beschikbaar moeten worden gesteld, bijvoorbeeld via coöperaties of verhuur.

De WUR onderkent dat mechanisatie werkloosheid als effect kan hebben, maar stelt dat dit geen verkeerde kant op hoeft te gaan: “Er moet goed worden omgegaan met de kansen die de bespaarde tijd brengt. Volwassen moeten de mogelijkheid hebben om zich op andere economische activiteiten te richten en er kan meer tijd worden gestoken in educatie voor kinderen en jongeren. Het is bij dit alles belangrijk om bewustzijn te kweken over de positieve effecten van mechanisatie, bijvoorbeeld door middel van demonstraties over machines en techniek. Boeren en uitvoerenden kunnen zo getraind worden in effectief machinegebruik en verdere technische vaardigheden ontwikkelen. Goed beleid kan hier veel aan bijdragen.”

Lees ook
WUR en Those Vegan Cowboys onderzoeken mogelijkheden voor plantaardige kaas

WUR en Those Vegan Cowboys onderzoeken mogelijkheden voor plantaardige kaas

Kaas is lastig na te maken. Plantaardige alternatieven hebben meestal niet dezelfde smaak en structuur als kaas van koemelk. Daarom doet Etske Bijl, onderzoeker Food Quality and Design aan Wageningen University & Research. met haar team onderzoek naar de mogelijkheden om duurzame en voedzame kaas te maken met behulp van micro-organismen.

Technasium leerlingen ontwikkelen oplossingen tegen voedselverspilling

Technasium leerlingen ontwikkelen oplossingen tegen voedselverspilling

Ongeveer 370 derdejaars vwo-leerlingen van vijf Nederlandse Technasia deden mee aan het project 'Stop Voedselverspilling'. Hun opdracht? Een oplossing ontwikkelen voor het weggooien van voedsel. Tijdens de Floriade Expo in Almere werden op 17 mei de winnaars bekend gemaakt.

Om het voedselsysteem verspillingsvrij te maken is inzicht per sector noodzakelijk

Om het voedselsysteem verspillingsvrij te maken is inzicht per sector noodzakelijk

Uit de Monitor Voedselverspilling blijkt dat de voedselverspilling in 2019 daalde met 8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. “Mooi dat de monitor aantoont dat de algehele verspilling afneemt”, zegt Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. “Maar om gericht impact te maken voor een verspillingsvrij voedselsysteem,...